Hračky a darčeky
reklama

Dramatické hry

Autostop

Dvoch šestnásťročných chlapcov nebaví chodiť s rodičmi cez prázdniny na chalupu a preto sa rozhodnú pre výlet autostopom, bez presného plánu. Cestujú už niekoľko dní, a práve prespali v mimoriadne zlom moteli a nemôžu zohnať nič poriadneho k raňajkám. Jednému už dochádzajú peniaze, druhého rozboleli zuby. Zatiaľ nepadlo o návrate ani slovo, ale jeden z chlapcov ide telefonovať domov. Čo bude témou rozhovoru? Ako sa chlapci rozhodnú – budú ďalej pokračovať v ceste alebo sa vrátia domov?

Prepad

Hráč sedí v reštaurácii a je. Príde cudzí človek a sadne si k jeho stolu. Objedná si a zaháji rozhovor o počasí. Objedná si a keď dostane jedlo, načiahne sa cez stôl pre soľ a korenie. O niekoľko sekúnd neskôr sa načiahne opäť a a čo najzdvorilejšie si vezme zemiak z taniera prísediaceho a začne ho jesť. Ako sa prvý hráč zachová?

Reštaurácia

Hráč sedí v reštaurácii a je. Príde cudzí človek a sadne si za jeho stôl. Objedná si a začne rozhovor o počasí. Keď dostane jedlo pokračuje v rozhovore a potom sa natiahne cez stôl po soľ a korenie. O niekoľko sekúnd neskôr sa natiahne znovu a čo najnezdvorilejším spôsobom vezme zemiak z taniera druhého spoluhráča a začne ho jesť. Ako sa prvý hráč zachová?

Kamoši

Dvojica, prvý hráč sedí doma a číta napínavú knihu. Je krásny letný deň, horúco, dolu v uliciach zapíska kamarát signál. Ide za prvým hráčom a prehovára ho, aby sa s ním išiel kúpať, ten odmieta, lebo mama sa vráti až o hodinu a on nemá kľúče od bytu. Kamarát si začne robiť posmešky, že je mamičkin miláčik a pod. ďalej hru rozvinúť samostatne.

Kolumbus

Príprava Kryštofa Kolumba na cestu do Indie, lúčenie pred odchodom – námorníci, ich ženy, kráľovský sprievod, dav – hladovanie na lodi. Zakotvenie – stretnutie s Indiánmi, priateľské prijatie, Pokusy Európanov drancovať, prvé konflikty. Návrat – námorníci, zajatí Indiáni; čakajúce rodiny námorníkov, ktorí sa vracajú i tých, ktorí zahynuli alebo sa stali kolonistami.

Náš príbeh

Každý hráč má list papiera a začne písať príbeh v určitom rozsahu (napr. 2 vety). Papier sa založí tak, že nasledujúci hráč si môže prečítať iba druhú vetu, na ktorú sa svojimi 2 vetami snaží zmysluplne nadviazať, opäť založí papier takým spôsobom, ako v predchádzajúcom prípade a podá ďalšiemu hráčovi. Takto sa pokračuje až dokedy sa všetci nevystriedajú. Môžeme komplexne určiť napr. miesto, kde sa budú príbehy odohrávať, príp. mená dvoch osôb, ktoré budú v ňom vystupovať a pod.

Na situáciu

Učiteľ motivuje žiakov, aby vytvorili situáciu, na ktorej sa spravidla zhromažďuje veľa ľudí napr. cesta autobusom, na koncerte, na železničnej stanici a pod. Každý je niekým konkrétnym, má svoje zamestnanie, sociálnu rolu, vlastnosti, svoj vzťah k danej situácii a udalosti, svoj zámer a cieľ. Všetci hráči reagujú podľa svojej role. U začínajúcich skupín môže učiteľ určovať hlavné dianie (napr. odchody a príchody vlakov). Skúsenejšie skupiny vytvárajú toto dianie sami, kolektívne, v akcii a reakcii na konanie druhých.

Jedno, druhé

Jeden hráč ide za dvere a vymyslí si nejaké slovo dohodnutého typu (napr. konkrétne podstatné meno). Ostatní hráči sa dohodnú na slovo toho istého druhu, zavolajú hráča a slovo mu povedia. Hráč potom musí tento spoločný, všetkým známy pojem charakterizovať tak, aby charakteristika zahŕňala spoločné znaky oboch predmetov. Ostatní hráči musia zistiť, čo mal hráč na mysli. Napr. sa hráč rozhodne pre meč, ostatní sa dohodnú na slove kravata, hráč musí kravatu charakterizovať ako niečo ostrého, bodavého, špicatého.

Záhadné krajiny

Učiteľ si pripraví sériu obrázkov rôznych krajín. Rozloží ich po zemi a nechá hráčov, aby si vybrali krajinu. Každý hráč povie, kto podľa jeho predstavy práve tou krajinou prešiel - spoločenská rola, nálada, charakter, prečo to krajinou prechádzal a pod.

Vytvorme si sochy

Dvojice hráčov, prvý si vytvára druhého podľa vlastného vkusu. Potom sa vymenia. Najskôr sa hráči vzájomne utvárajú ako sochy, tie postupne oživujú a modelujú sa slovnými pokynmi. Potom postave dodávajú povahové vlastnosti, uvádzajú ich po určitých situácií.

1 2 3 4 5 6 7 8 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené