Hračky a darčeky
reklama

Hry pre predškolákov

sudoku

Úlou dieťaťa je priradiť obrázok, tak aby sa v riadku a v stĺpcie nachádzal iba raz.

 

Karticky je nutné rozstrihať

Podložka Bee Boot - Hmyz
Podložky bee bot - 2 x Hello Kitty

Deti si programovaním včely po obrázkoch na podložke plnia danú úlohu, neprogramujú bezcieľne. Cieľ cesty zadá učiteľka alebo deti.

Pri plnení úlohy si deti rozvíjajú komunikačné a kognitívne kompetencie - poznávajú, rozlišujú a pomenúvajú predmety na hranie, na športovanie, jedlá a nápoje, podporuje sa u nich rozvoj zrakového vnímania a orientácie - vpravo, vľavo, dopredu, dozadu, rozlišovanie vzdialeností. Rozvíjajú si tiež predčitateľskú gramotnosť a rozlišovanie čísiel od 1 do 6.

Podložka bee bot - Exotické zvieratká

Deti si programovaním včely po obrázkoch na podložke plnia danú úlohu, neprogramujú bezcieľne. Cieľ cesty zadá učiteľka alebo deti.

Pri plnení úlohy si deti rozvíjajú kognitívne kompetencie - poznávajú, rozlišujú a pomenúvajú živočíchy, ich výzor, farebnosť, miesta výskytu, podporuje sa u nich rozvoj zrakového vnímania a orientácie - vpravo, vľavo, dopredu, dozadu, rozlišovanie vzdialeností.

Podložka bee bot - Pri vode

Deti si programovaním včely po obrázkoch na podložke plnia danú úlohu, neprogramujú bezcieľne. Cieľ cesty zadá učiteľka alebo deti.

Pri plnení úlohy si deti rozvíjajú kognitívne kompetencie - poznávajú, rozlišujú a pomenúvajú živočíchy, vtáky, hmyz, ryby, plazy žijúce v/pri stojatých vodách, ich výzor, farebnosť, miesta výskytu, podporuje sa u nich rozvoj zrakového vnímania a orientácie - vpravo, vľavo, dopredu, dozadu, rozlišovanie vzdialeností. Zároveň deti poznávajú ich užitočnosť, neužitočnosť. Rozvíjaú si tiež predčitateľskú gramotnosť.

Podložka bee bot - Snehulienka

Deti si programovaním včely po obrázkoch na podložke plnia danú úlohu, neprogramujú bezcieľne. Cieľ cesty zadá učiteľka alebo deti.

Pri plnení úlohy deti poznávajú, rozlišujú a pomenúvajú rozprávkové postavy a ich polohu na obrázku (predložky a príslovky miesta), precvičujú si rozlišovanie farieb, počtu, vzdialeností, podporuje sa u nich rozvoj zrakového vnímania a orientácie - vpravo, vľavo, dopredu, dozadu.

Podložka bee bot - Šípková Ruženka

Deti si programovaním včely po obrázkoch na podložke plnia danú úlohu, neprogramujú bezcieľne. Cieľ cesty zadá učiteľka alebo deti.

Pri plnení úlohy si deti rozvíjajú komunikatívne kompetencie - opisujú dej obrázkov, zoraďujú obrázky podľa postupu deja, opisujú rozprávkové postavy, rozvíjajú si kognitívne kompetencie, podporuje sa u nich rozvoj zrakového vnímania a orientácie - vpravo, vľavo, dopredu, dozadu a precvičujú si tiež počítanie prvkov.

Zelenina - včielka Bee Bot

Zelenina

Chrobáčiky na lúke

Pri plnení úlohy si deti rozvíjajú kognitívne kompetencie - rozlišovanie a pomenovanie hmyzu, jeho výzoru, farebnosti, miesta výskytu, "domova", vzdialeností, podporuje sa u nich rozvoj zrakového vnímania a orientácie - vpravo, vľavo, dopredu, dozadu. Zároveň deti poznávajú užitočnosť, neužitočnosť hmyzu.

Darček pre mamičku

Je to príležitostná hra, zameraná na citovú výchovu detí, vzbudzuje záujem o prípravu darčekov mamičkám.

Vek: hra je vhodná pre deti všetkých vekových kategórii.

Bábky: Janko, Evička, mamička.

Rekvizity: metla, handra, kytička, misa na miesenie, vareška, bábovková forma, upečená bábovka, vrecúško s múkou, hrnček s mliekom, vyfúknuté vajíčko, obrus, vázička, nôž, tanier.

Scénka: kuchyňa, stôl, stolička.

Obsah: Evička upratuje. Zametá a utiera prach. Ponáhľa sa, aby mohla ešte upiecť bábovku, prv ako príde mamička. Vchádza Janko a ukazuje kytičku prichystanú mamičke k sviatku.

S pomocou Janka pripraví Evička cesto na bábovku. Je už veľká, zastáva mamičku v domácnosti, vie pripraviť i bábovku. Upiecť ju však radšej odnesie k susedke. Eva dokončí upratovanie, umyje riad, prestrie stôl, pripraví vázu a odíde s Jankom.

Medzitým príde domov mamička. Diví sa, že kuchyňa je sviatočne uprataná. Deti sa vrátia s upečenou bábovkou a prinesú aj kvety. Prednesú mamičke prianie, ktoré sa naučili v škole. Mamička chváli deti za to, že jej urobili radosť. Kvety vloží do vázy, prinesie nôž, rozkrája bábovku a dá deťom. Sama ju tiež ochutná. Spoločne sa radujú, ako pekne oslávili mamičkin sviatok.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené