Hračky a darčeky
reklama

Diktáty

Priraďovacie a podraďovacie súvetie
9. ročník

Vieme, čo je škandál? Je to niečo, keď  vám vezmú váš život. Potom ho trošku  prekrútia, okorenia komentárom a pustia do sveta. Je to niečo, keď poslúžite ostatným, ktorí žijú svoje súkromné problémy pekne v ústraní. Títo ľudia si  odfrknú z  vášho zverejneného smútku, nadýchnu sa a  žijú ďalej. Naozaj vieme byť šťastní a radostní len v kontraste k smútku a bolesti iných? Nie je nám divné, že si často nevieme poradiť sami so sebou, ale vieme úplne presne, ako to mal spraviť ten druhý. Hoci už nemôže, ešte do neho statočne kopneme. No ľudia okolo nás sú zrkadlom nás samých. Keď padáme, prepadáme sa i vrstvami ľudí. Na dne stretneme len tých, ktorí sú sami zlomení, potupení. Aj preto neprijímajme obraz, ako nám ho naservírujú iní, neprichádzajme o emócie, nepristúpme na hru, ale pomôžme.

Podstatné mená
9. ročník

Príjemné chvíle počas behu či prechádzky v prírode nám môže pokaziť poštípanie hmyzom. Včely, osy, komáre, čmeliaky či kliešte zanechávajú v mieste bodnutia jed. Ten môže vyvolať búrlivé negatívne reakcie. Najmenej agresívne sú včely. Bodnú nás iba v prípade, ak sa cítia ohrozené. Ich žihadlo má tvar harpúny a ťažko sa vyťahuje. Sršne a osy sú agresívnejšie a ich žihadlo umožňuje bodať viackrát. Aj bodnutie komárom je nepríjemné, ale alergická reakcia je zriedkavá. Najčastejšie ide o lokálny opuch, modriny a bolestivé hrčky. Alergickú reakciu môžu vyvolať  kliešte. Živia sa krvou a ich zahryznutie a následné výlučky prenášajú aj závažné ochorenia.

Opakujeme pravopis slovných druhov
9. ročník

Ľudská lenivosť je úspechom pokroku. Keby sme neboli leniví, naši predkovia by nevymysleli koleso, elektrinu, motory, lietadlá, lode a iné veci. Všetky tieto veci  nám uľahčuje prácu a život. Pokrok si však vybral daň v podobe civilizačných chorôb. Aby sme sa im vyhýbali, môžeme tomu predchádzať. Jedným  zo športov, ktoré odbúravajú  stres, je beh. Beh je lacný a dostupný šport. Pri behu neplatia žiadne pravidlá. Pohyb stimuluje vylučovanie látok, ktoré prospievajú nálade, správaniu sa aj spánku.  Vytrvalostný beh okrem odbúravania stresu čistí aj myseľ.

Opakujeme číslovky
9. ročník

Tenis  je označovaný  ako biely šport. Je to loptová hra pre dvoch alebo štyroch hráčov. Variant s dvoma hráčmi je dvojhra, variant so štyrmi hráčmi štvorhra. Existuje klasická a zmiešaná štvorhra. Pri klasickej proti sebe hrajú dva páry mužov alebo žien, pri zmiešanej je v každom páre jeden muž a jedna žena. Súperi stoja proti sebe na sieťou rozdelenom hráčskom poli, ktorý sa volá  kurt. Hráči sa pokúšajú  odraziť tenisovú loptičku tenisovou raketou tak, aby súperi ju neboli schopní v rámci pravidiel vrátiť. Hra vznikla vo Francúzsku  v jedenástom alebo dvanástom storočí. Loptička sa odbíjala pôvodne holými rukami. Rakety vznikli pravdepodobne v šestnástom storočí. Prvý tenisový dvorec dal postaviť  anglický kráľ Henrich VIII.

Zložené súvetie
9. ročník

Rodina je základom našej spoločnosti. Každý človek by mal mať svoju rodinu. Vtedy je aj dieťa šťastné. Rodina v nás vyvoláva   pocit istoty, spoľahlivosti a lásky. Láska matky a otca je pre dieťa koreňom  života. Rodičia  majú veľkú zodpovednosť voči svojim deťom. Láska, ktorú dávajú rodičia svojim deťom, je rovnaká bez ohľadu na to, či sú deti malé alebo už dospelé. V rodine si dieťa  vytvára citové vzťahy nielen k ľuďom, ktorí s ním žijú, ale i k veciam, ktoré ich obklopujú, k prírodnému okoliu, ku krajine, k celému životnému prostrediu. Dieťa napodobňuje svojich rodičov a ani si to neuvedomuje. Väzby a vzťahy v rodine  sú veľmi hlboké a dôležité.  Teplo domova, citová väzba medzi manželmi i medzi rodičmi a deťm,ale aj  príbuzenské vzťahy poskytujú najlepšie podmienky pre šťastie človeka.

Súvetie
9. ročník

Zdravie závisí od imunity organizmu. Je to odolnosť človeka  voči nákazám a jeho schopnosti včas zneškodniť nákazu. Od narodenia sme v neustálom kontakte s inými ľuďmi a medzi nimi sú i takí,  ktorí sú chorí. A pretože zdravie je veľmi krehké a ľahko zraniteľné, musíme byť opatrní. Ak si ho chceme udržať, mali by sme sa vhodne stravovať, mať dostatok telesného pohybu, výdatne spať a vyhýbať sa napätiu, zhonu, stresom. Stále platí, že je lepšie sa preventívne chrániť, ako sa následne liečiť. Na ľudský organizmus dennodenne vplýva obrovské množstvo faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Také negatívne faktory sú: tabakizmus, alkohol, znečistené ovzdušie, rôzne alergény. Číhajú na ľudský organizmus a snažia sa ho napadnúť z každej strany. Stačí  zmeniť svoje postoje a životný štýl. Musíme sa sami zamyslieť, čo je pre nás lepšie a  podľa toho aj konať. Keby sa takto zamyslel každý človek, isto by sme nevideli smutných a chorých, ale zdravých a šťastných ľudí.

Jednoduchá veta a súvetie, doplň i, í, y, ý
9. ročník

Určovanie viet. Urči všetky vety podľa zloženia, pri jednoduchej vete urči členitosť, pri súvetiach, aké je to súvetie a jeho druh.

1. Páchateľov nev_pátrali. 2. Po rozčarovan_, ktoré zažili pr_  prepade, nedali_ na sebe znať, že v tom mali prst_. 3. Úzkostlivo si všímali všetko, čo mohlo súvisieť s nevydaren_m atentátom. 4. Prežili dva dni plné strachu, potom sa prestali báť. 5. Badal to iba Robo v lodenici. 6. Chlapci tam prestali chodiť. 7. Peter sa na druh_ deň v záhrade ani neukázal. 8. Aj Marek, ktor_  stál verne pri Robov_, sa odťahoval od stavb_  kanoe. 9. Dievčatá šípili, že sa pr_hodilo niečo, o čom nemajú vedieť. 10. Cítil_ sa veľmi zanedbávané. 11. Robo sa teda sám lopotil s nepodaren_m_ vŕbov_mi drúkm_. 12. Napriek všetkej námahe nedali sa zapustiť tak, ab_ sa čln rovnomerne zaoblil. 13. Robo sa mordoval a bol nespokojn_. 14. Myslel na to, čo zamestnávalo aj ostatn_ch. 15. No dnes sa všetko skončilo, od_šli domov a čakali, čo sa bude diať. 16. Čakali, ale nič nové sa nedozvedeli. 17. Smola.

Doplňovací diktát
9. ročník

Doplňte do textu chýbajúce hlásky a interpunkčné znamienka:

Keď vstupujeme na pôdu Bratislav_ _lavného mesta _lovenskej _epubliky, môžeme mať dobrý pocit že uvidíme jednu z najmenších metrop_l na svete. V krásavici na Dunaji má _ídlo vláda _lovenskej _epubliky i _rezident republiky. Sídlia tu rektoráty mnoh_ch v_sokých šk_l. Slávn_ arch_tekt_ a sochár_ ozdob_li svoje mesto. Niet veľkého mesta na svete ktoré by nemalo jednu alebo viac charakterist_ck_ch stavieb. Sú trvalo_ súčas­ťo_ panorám_ mesta. V Bratislave je takouto dominantno_ stavbo_ _ratislavský _rad. Kultúrnoh_storické prechádzky a v_lety po meste na Dunaji sa začínajú najčastejšie práve ním. Na _ratislavskom _rade sa začína aj každá l_terárna prechádzka po Bratislave. Na _ratislavskom l_ceu študovali _túrovci ale pred nimi tu žili a pôsob_li mnoh_ slovensk_ vedc_ a spisovatelia.

Zložené súvetie
9. ročník

Štúr sa zadíval do parku. Poprosil domáceho pána, aby mu dovolil obzrieť si ho. Adelka mu povedala, že táto dovolenka mu pomôže načerpať nových síl. Barón by bol posmešne zaútočil na Štúra, keby mu Štúr nebol odpovedal, že neútočí na vládu z nejakej pasie, ale že bráni len pravdu. Štúr povedal, že poukazuje a bude poukazovať na ťažké položenie slovenského ľudu, že chce dávať len rady, čo by sa malo u nás zlepšiť, aby z toho mala osoh celá krajina. Adelka sa Štúra zastala a odvetila barónovi, že nemal by tak hovoriť, keď Slovenské národné noviny nečíta, a preto nevie, za čo Štúr bojuje.

Prídavné mená
9. ročník

Zelený svit mesiaca ovíjal svoje vlákna okolo drevených zrubov a šindľových striech. Oblôčik matere Jozefa Maka vydychoval ustaté svetlo. Chladná hmla si tichšie líhala na zem pod týmto oblokom. Vetra a ľudí nebolo. V tomto čase neštekali dedinskí psi. Ozrutné vrchy viseli nad dedinou, zblízka sa skláňali k vrcholcom stromov. Štíhle smrečky stáli sťa nezvaní hostia na chudobnej hostine. Hviezdy sa výrazne chveli nad vlhkým štítom strechy. Vtedy sa vytiahol spod šopy neveľký chlapec. Zostal na podstení, skrížil si ruky na prsiach, dlaňami si prikryl plecia. Toto bol syn Jána Maka. Z riedkej hmly sa vynorila biela postava. Hosť vošiel do domu a privrel matkine oči.

1 2 3 4 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené