Hračky a darčeky
reklama

Didaktické hry

Čo znamená moje číslo?
školský klub

Žiaci sedia okolo stola alebo v kruhu. V prostriedku je krabica s lístkami označenými číslami. Lístkov je toľko, koľko je  žiakov. Žiaci si postupne ťahajú lístky a vtipne odpovedajú na svoje číslo. Napríklad: Ak hráč vytiahne číslo „5“ – povie: Na ruke mám päť prstov.  Ak vytiahne napríklad číslo „7“ – povie: Týždeň má sedem dní. Kto nevie správne odpovedať alebo dlho rozmýšľa, musí dať zálohu.

Kohúti boj
školský klub

Vymedzí sa priestor pre hráčov - kruh alebo štvorec. Deti sa postavia na jednu nohu, druhú pokrčia v kolene a chytia ju oboma rukami pod zadkom. Vychovávateľka povie: "Boj!" žiaci začínajú jeden druhého vytláčať z kruhu alebo štvorca, koho vytlačia, vypadáva. Hráč, ktorý ostal ako posledný v kruhu vyhráva.

Karikatúra
školský klub

Pomôcky: Papier formátu A4 alebo výkres

Každý žiak má výkres alebo veľký papier. Do hornej časti napíše svoje meno. Nakreslí obrys svojej hlavy a papier pošle ďalšiemu spolužiakovi. Ten nakreslí oči svojho spolužiaka podpísaného na výkrese. Následne pošle výkres ďalšiemu spolužiakovi, ten pokračuje v kreslení a nakreslí nos spolužiaka. Takto pokračujeme, až kým nie sú autoportréty všetkých spolužiakov dokonené. Vhodné by bolo žiakov najskôr oboznámiť o karikatúre. 

Obmena: Nakreslite znmu rozprávkovú postavičku. Každý žiak si vyberie inú a jej meno napíše do hornej časti papiera.

Karikatúra: je úmyselné prehnané zobrazenie osoby alebo javu.

Abeceda
školský klub

CIEĽ:Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností – zmysly, pamäť, orientácia. Rozvoj telesnej oblasti. Rozvoj estetickej oblasti. Rozvíjanie fantázie.
VEKOVÁ KATEGÓRIA: 1. – 4. ročník
FORMA: Interiér; Pohybová hra
METODICKÝ MATERIÁL: lístočky z papiera s písmenami abecedy, špendlík, CD, CD-prehrávač

METODICKÝ POSTUP: Pred začiatkom hry rozdáme deťom lístočky, na ktorých sú napísané písmená abecedy. Chlapec si lístok pripne na pravý rukáv. Hra spočíva vo vytváraní slov. Jednotlivé písmenká (tanečné dvojice) sa musia v tanci na hudbu zoradiť tak, aby spolu vytvorili určité slovo. Dvojice, ktoré vytvoria prvé slovo, odmeníme.

OBMENA: Tanečné páry vytvárajú slová, ktoré im oznámime tesne pred začatím hry.

Vtáčik, vtáčik
školský klub

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností – zmysly, pamäť, orientácia. Precvičovanie zručností – jemná a hrubá motorika. Rozvoj estetickej oblasti.

VEKOVÁ KATEGÓRIA: 1. – 4. ročník
FORMA: Interiér; Exteriér; Pohybová hra
METODICKÝ MATERIÁL: šatka, zborník piesní

METODICKÝ POSTUP: Hráči vytvoria kruh. V strede je jeden so zaviazanými očami. Kruh sa dá do pohybu za spevu vopred dohovorenej piesne. Hráč v strede kruhu po chvíľke zatlieska, a tým zastaví kruh a spev. Ukáže na niektorého z hráčov a vyzve ho:“ Vtáčik, vtáčik, zaspievaj, ukáž, aký máš hlas?“ Ten, na ktorého ukáže, musí zaspievať kúsok piesne sám. Hráč so zaviazanými očami musí hádať podľa hlasu, o koho ide. Ak uhádne, vymenia sa a hra pokračuje ďalej.

Motýle na lúke
školský klub

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, poznávanie. Precvičovanie schopností – zmysly, orientácia. Rozvoj telesnej oblasti. Rozvoj estetickej oblasti. Rozvíjanie enviromentálneho cítenia.
VEKOVÁ KATEGÓRIA: 1. – 4. ročník
FORMA: Interiér; Spoločenská, pohybová hra
METODICKÝ MATERIÁL: krabičky s farebnými korálkami (20 krabičiek s 10 korálkami ôsmich farieb), lano

METODICKÝ POSTUP: Vo vymedzenom priestore rozmiestnime krabičky s farebnými korálkami, ktoré sú rôznymi druhmi rastlín. Motýle lietajú po lúke, navštevujú kvety-otvárajú krabičky a ak nájdu korálku svojej farby, zoberú si ju a hľadajú ďalší kvet. Na to, aby motýľ mohol naklásť vajíčka, potrebuje nazbierať určitý počet koráliek svojej farby. Motýľ, ktorý už našiel daný počet koráliek letí na určené miesto na okraji hracej plochy a čaká na druhú fázu hry. Keď ostatní vyzbierajú väčšinu koráliek, hra začína druhú fázu. Motýle, ktoré nazbierali šesť a viac koráliek svojej farby dostanú napr. 5 minút na to, aby si v blízkom okolí nakládli vajíčka. Zvyšní hráči predstavujú nepriateľov a majú napr. opäť 5 minút, aby ukrytých hráčov našli. Na záver vyhodnotíme najodolnejšie motýle.

 

Nemý tlmočník
školský klub

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností – zmysly, pamäť. Rozvoj telesnej oblasti. Rozvoj estetickej oblasti. Rozvíjanie fantázie a predstavivosti.
VEKOVÁ KATEGÓRIA: 1. – 4. ročník
FORMA: Interiér; Exteriér; Spoločenská hra
METODICKÝ MATERIÁL: zborník piesní

METODICKÝ POSTUP: Hráčov rozdelíme na dve družstvá. Každé si zvolí svojho tlmočníka. Tlmočníci si idú striedavo po odkaz k protihráčom. Tí mu prezradia názov piesne, s ktorou potom ide k svojmu družstvu. Tlmočník, keďže je nemý, musí pieseň svojmu družstvu pretlmočiť pohybom, mimikou. Môže predvádzať názov piesne alebo celý jej obsah, takou formou, aby jeho družstvo čo v najkratšom čase zistilo o akú pieseň ide. Družstvo spevom dokumentuje, že úlohu splnilo. Tým získava bod.

Podliezaná
školský klub

CIEĽ: Precvičovanie schopnosti – zmysly, orientácia. Rozvoj telesnej oblasti. Rozvoj estetickej oblasti.
VEKOVÁ SKUPINA: 1. – 4. ročník
FORMA: Interiér; Exteriér; Pohybová hra v priestore
METODICKÝ MATERIÁL: lano, CD, CD-prehrávač

METODICKÝ POSTUP: Cez miestnosť natiahneme lano a hráči tancujú tak, aby sa dostali z jednej strany miestnosti na druhú. Lana sa nesmú dotknúť, ani ničím oň zavadiť. Postupne lano znižujeme. Kto sa lana dotkne, odstupuje z hry. Vyradené sú aj páry, ktoré tancujú len na jednej strane miestnosti.

Kto viac?
školský klub

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností – zmysly, orientácia, pozornosť. Rozvoj telesnej oblasti – rýchlosť, pohotovosť.
VEKOVÁ KATEGÓRIA: 1. – 4. ročník
FORMA: Interiér; Spoločenská hra v priestore
METODICKÝ MATERIÁL: farebné papiere, jesenné listy, nakreslený strom, lep, nožnice

METODICKÝ POSTUP: Pripravíme si asi 40 rôznofarebných lístkov, ukryjeme ich v miestnosti tak, že z každého lístku kúsok vyčnieva. Deti vojdú do miestnosti po dvojiciach. Na pokyn vychovávateľa začnú hľadať a zbierať lístky. Dvojica, ktorá ich nájde v časovom limite najviac, vyhráva.

OBMENA 1: Každá dvojica môže hľadať lístky inej farby.

OBMENA 2: Na jeseň hru hráme s listami stromov, po nájdení deti určujú druh stromu, listy priliepajú na daný strom nakreslený na papieri.

Rebríček
školský klub

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností - orientácia.
VEKOVÁ KATEGÓRIA: 3. – 4. ročník
FORMA: Interiér; Spoločenská hra při stole
METODICKÝ MATERIÁL: abeceda, papiere, pero

METODICKÝ POSTUP: Deti majú za úlohu zastaviť rebríček slov z podstatných mien, z určitého písmena abecedy, pričom rebríček má, napríklad, 6 priečok:

O
OB
OKNO
OSADA
OBÁLKA
ODSTREL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené