Hračky a darčeky
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Osobnosti

Učiteľka si pripraví niekoľko obrázkov, na ktorých sú osobnosti, ktoré preberali na hodinách dejepisu. Žiakov rozdelí na skupiny. Po jednom obrázku ukazuje žiakom a skupi ...

Dá sa to robiť?

Hráči hľadajú odpoveď na otázku, čo sa nedá robiť v určitých situáciách, vzťahov, v určitých stavoch, napr. vo ...

Dokonči názov

Učiteľ hovorí začiatok názvu miesta, pohoria, nížiny, vodných nádrží a žiaci ho dokončujú. Následne dané ...

Aké bude počasie?

Dnes sme sa hrali na veľkých meteorológov :) Pre deti som vyrobila pomôcku televíziu, cez ktorú hlásili, aké bude počas ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
NA VČIELKU A KVIETKY

Vyčítankou si deti spomedzi seba vyvolia včielku a určia, kto začne hru. Okrem včielky si každé dieťa vyberie názov kvietku, ktorým bude. Prvý kvet začne:

"Letela v ...

Tvrdé a mäkké spoluhlásky

Dnes v triede nikto nechýba. Trieda je čistá. Na stole je kytica kvetov. Po prestávke majú druháci čítanie. Chystajú učebné pomôcky, čítanku a pracovný zošit. Ticho čakaj ...

Pán neporiadnik

Deti sú vonku. Zatiaľ jedna z učiteliek povyhadzuje všetky hračky z kontajnerov. Deti prídu do triedy, o ničom netušia. Učiteľka im povie č ...

Jednoduchá veta a súvetie, doplň i, í, y, ý

Určovanie viet. Urči všetky vety podľa zloženia, pri jednoduchej vete urči členitosť, pri súvetiach, aké je to súvetie a jeho ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené