Hračky a darčeky
reklama

Didaktické hry

kategória: čítanie  -  späť na výber didaktických hier

Červená čiapočka

pridané 0. 0. | získaných 6 bodov | zobrazené 352x
pridal: Mgr. Jana Šimuničová | autor/i: Mgr. Jana Šimuničová

Cieľ: Zoznámiť sa s hláskou pomocou nápovedných obrázkov.
Pomôcky: Košík, červená šatka (čiapka), obrázky.
Postup: Do košíka vložíme obrázky rôznych predmetov. Červená čiapočka (žiak) chodí po triede s košíkom a dieťa, pri ktorom sa pristaví, si z košíka vytiahne obrázok. Jeho úlohou je obrázok pomenovať a povedať, či sa v slove nachádza písmeno "a". Ak áno, obrázok pripevní na tabuľu. Keď sú všetky obrázky pripevnené na tabuli, môžeme zadať ďalšiu úlohu. Vložte do košíka len tie, ktoré by zaniesla Červená čiapočka starej mame a vysvetlite, prečo ste vybrali práve tieto predmety.

Obmena: Dramatizácia rozprávky.
Cieľ: Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností, rozširovanie slovnej zásoby, rozvoj tvorivých schopností.
Pomôcky: Masky (žiaci si ich pripravia na výtvarnej výchove).
Postup: Žiakom rozdelíme úlohy. Do dramatizácie zapojíme celú triedu, jedna rola bude mať viac alternácií. Deti repliky nereprodukujú presne, necháme im voľnosť, miesto pre tvorivosť a možnosť improvizácie.
Pozn. Hru zaradíme nakoniec vyučovacej hodiny (na nasledujúcu hodinu), po oboznámení sa s textom rozprávky. Pri osvojovaní textu môžeme využiť zvukovú nahrávku, aby sa žiaci oboznámili s prednesom umeleckého textu.

Komentáre:
Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne komentáre. Môžeš byť prvý, kto pridá komentár.
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené