Hračky a darčeky
reklama

Hry pre predškolákov

Behanie s úlohou

Deti behajú po triede. Na znamenie (bubienok, triangel...) sa zastavia a chytia sa určenej farby, napr. červenej, alebo vlasov, urč. materiálu...

Molekuly

Deti sa prechádzajú voľne po triede, učiteľka hovorí čísla. Aký počet povie, toľko detí sa chytí za ruky. Potom sa pustia a hra sa opakuje.

Mráz

Jedno dieťa je mráz (naháňač), ostatné deti sú snehové vločky. Ten koho mráz chytí, zostane stáť (zamrzne). Vyslobodiť ho môže diaťa, ktoré ho pohladí po líčku, alebo mu podlezie popod nohy.

Cingi-lingi

Deti sa postavia do kruhu. Jedno dieťa chodí okolo tohto kruhu, zastane za kamarátom a povie: "Cingi-lingi." Dieťa z kruhu ho začne naháňať a vyzývajúce sa snaží dobehnúť jeho miesto. Hra pokračuje, až sa vystriedajú všetky deti.

Na hájnika

Učiteľka vyberie jedno dieťa, ktoré sa stane hájnikom. Osatné deti sa postavia na rôzne miesta okolo neho a napodobňujú trhanie trávy a pri tom hovoria:

"Trhám, trhám trávičku,
na zelenom hájičku.
Ak ma hájnik dochytí,
šatôčku mi uchytí!"

Keď deti povedia "šatôčku mi uchytí", rozutekajú sa a hájnik ich chytá. Chytené dieťa sa stáva novým hájnikom.

Kocúr a myšky

Jedno dieťa sa stane kocúrom. Lahne si na jednu stranu hracej plochy. Na druhej strane hracej plochy budú ostatné deti - myšky. Tie sa pomaličky, potichu plížia ku kocúrovi. Keď kocúr zamňauká, myšky utekajú domov. Dieťa, ktoré chytí, sa stáva kocúrom.

Na líšku

Deti kráčajú okolo spiacej líšky a rozprávajú:

"Ticho, deti, ticho, líška spí,
zje toho, kto ju zobudí!"

Potom nasleduje zmena. Deti na mieste vydupávajú.

"Ja mám doma barana
môžem dupať do rána.
Ja mám doma ovce,
môžem dupať, kde chcem!"

Na posledné slovo "chcem!" líška začne chytať a deti sa rozutekajú na všetky strany. Líška môže chytať len po určité hranice. Koho líška chytí, stáva sa novou líškou.

Emocionálne tablo

Učiteľka si pripraví obrázky tvárí, ktoré predstavujú rôzne pocity. Úlohou žiakov je porozprávať o týchto pocitoch tváričiek. Potom žiakov odfotíme, urobíme veľké množstvo rôznych tváričiek, ktoré budú predstavovať veľkú škálu pocitov. Tie nalepíme na veľký kartón.

Bábiky

Každé dieťa si prinesie svoju bábiku. V triede sa posadia do kruhu a po jednom rozprávajú o bábike, kedy je smutná, kedy je šťastná a prečo.

Zimná víchrica

V miestnosti si pripravíme kopec prekážok. Deti vytvoria dvojice, pričom jedno z nich bude predstavovať nevidiace dieťa, ktorému môžeme previazať oči šatkou. Úlohou druhého dieťaťa je nevidiaceho kamaráta dostať cez víchricu cez všetky prekážky do bezpečia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené