Hračky a darčeky
reklama

Hry pre predškolákov

Edukačná hra s robotickou včielkou Bee-Bot

Cieľ:
Rozvíjať detskú fantáziu a porozumenie okolitému svetu v rozprávkovom mestečku. Začleniť do ovládania hračky otáčanie. Rozvoj reči a jazykových schoopností detí

Organizácia práce: Práca v menšej skupine do 5 detí

Pomôcky:

 • Priesvitná podložka s nakreslenou štvorcovou sieťou rozmeru 4x4štvorcov alebo viac
 • Jedna programovateľná hračka –robotická včielka Bee-Bot
 • Štvorce s vytlačenými maľovankami či obrysmi budov,stromov
 • Veľké množstvo štvorcov s rôzne otočenými cestami
 • Hračky-obyvateľov mestečka
 • Prázdne štvorce na kreslenie,pastelky

Motivácia: Vedeli ste, že včielka sa niekedy môže stať budíkom?Spoločne zobudíme postavičky nášho mestečka.Môžeme si predtým aj zaspievať pesničku Slniečko sa zobudilo.

Priebeh aktivity: Pod priesvitnú podložku rozmiestnime papierové štvorce s cestičkami a budovami mestečka.Na niektoré domčeky umiestnime panáčikov z Lega alebo iné malé hračky.Hračku Bee-Bot pooužijeme ako hlásnika:

 • naprogramujeme ju tak,aby prešla cestu k niektorému z panáčikov
 • po vykonaní postupností príkazov hračka štandarne zatrúbi,zvuk využijeme ako budík pre panáčika,pred ktorým hračka zastane
 • zobudeného panáčika posadíme(označíme tak,že sme pri ňom boli)

Spoločne s deťmi činnosť zopakujeme pre ďalších panáčikov(maximálne štyroch).Túto časť aktivity realizujeme spoločne s celou triedou detí.Deťom potom rozdýme papierové tváričky.Farba tváričky určuje menšiu skupinku,v  ktorej bude dieťa pokračovať v činnosti.Všetky deti s oranžovými tváričkami budú obyvateľmi Oranžového mesta.Skupina obyvateľov Oranžového mesta sa ostáva hrať so včielkou,pre deti z ostatných skupín máme pripravené iné aktivity:

 • na čisté biele štvorce môžu kresliť vlastné prvky mesta,
 • vytlačené obrázky-časti mesta môžu dokresľovať.

Skupina z Oranžového mesta v ňom rieši úlohy rozličnej náročnosti zahŕňajúce pohyb z jedného políčka štvorcovej siete na ďalšie.Pomáhame deťom s vymýšľaním úloh a snažíme sa nadviazať na detské nápady.

Napríklad:

 • hračka sa stane taxíkom prepravujúcim jednu kamarátku k druhej,
 • hračka sa stane pastierom zaháňajúcim ovečky,
 • hračka vezie chorú veveričku k veterinárovi.

Po pätnástich minútach sa skupina Oranžového mesta vystrieda s inou skupinou pri stole.

Skupiny,ktoré začínali s prácou pri stoloch,si postavia vlastné mestečko z dielov,ktoré samy nakreslili alebo domaľovali.Po vystriedaní všetkých skupín deti znovu zhromaždíme v kruhu a pýtame sa na ich dojmy,čo bolo ťažké,ľahké,čo sa im páčilo.

Zdroj:Digitálne hračky,Pracujem s deťmi,L3B

Pavúk

Na zemi urobíme veľký kruh alebo ovál, ktorý bude predstavovať Pavučinu. Jeden žiak je pavúk a smie chytať mušky - ostatné deti len v kruhu. Deti, ktoré chytí si posadí nabok.

Odznak

Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo najradčšej robia, či vedia túto činnosť aj nakresliť. Rozdajte im kolieska vystrihnuté z kartónu. Deti si nakreslia na krúžky svoj vlastný odznak. Na kolečko zo zadu pripevnite pomocou samolepky samozatvárací špendlík.

Obmena: Deti kreslia na odznak osobu, ktorú majú najradšej.
Obmena: Deti nakreslia na odznak niečo čo urobili a sú za to na seba hrdí.
Obmena: Deti nakreslia svoju obľúbenú postavičku z rozprávky.

Snehová vojna

Vytvorte z papiera snehové gule. Potom vytvorte z nábytku dve bariéry, za ktoré sa deti ukryjú. Hra sa môže začať. Polovička detí ide za jednu bariéru, druhá za druhú. Žiaci si klaknú a hádžu "snehové gule" za bariéru protivníkov. PO minúte hra končí. Pani učiteľky počítajú snehové gule za bariérami. Kto ich prehodil viac vyhráva.

Balónová hra

Pripravte si niekoľko balónov. Každý balón priviažte špagátikom dieťaťu k členku. Úlohou detí je prasknúť si navzájom balóniky. Komu ostane balónik, vyhráva. Komu počas hry prasknú oba balóny vypadáva z hry.

Napchaj to tam!

Deti rozdelíme na dve družstvá. Každé družstvo má pripravenú kopu hračiek a jedno vrece. Ich úlohou je po vyzvaní učiteľa: "Napchaj to tam!" naplniť vrece hračkami za istý časový limit, Skupina, ktorá dostala do vreca najviac hračiek, vyhráva.

Balónová hra

Pripravte dve košele a desať malých balónov. Balóny priviažte ku košeli. Dvaja žiaci si oblečú košele a učiteľ ich odštartuje. Ich úlohou je za čo najskôr prasknúť všetky balóny bez toho, že by použil nejaký predmet. Môže ich mačkať, môže sa váľať po zemi a pod. Výherca je odmenený.

Múmia

Pripravte si toaletný papier. Svojice súťažiacich si vezmú jeden toaletný papier. Ich úlohou je vybrať si jedného "rytiera, ktorého zabalia do toaletného papiera". Učiteľka žiakov odštartuje, žiak rýchlo omotáva rytiera toaletným papierom. Majú na to šesťdesiat sekúnd. Potom povie učiteľ stop. Môžete hlasovať o najlepšiu múmiu.

Pingpongová loptička
Vytýčime si trasu, po ktorej musí súťažiaci prejsť s pinpongovou raketou v ruke, na ktorej má loptičku. Na trasu môžeme dať aj prekážky (polienka, stoličky...), ktoré musí pri prechode prekročiť alebo obísť. Starším alebo dospelým môžeme ponúknuť aj verziu s pinkaním loptičky pri prechode vytýčenou trasou.
Aké šikovné máš ručiky?

Učiteľka si posadí deti do radu alebo do kruhu. Deti majú zavreté oči a učiteľka im podáva 5 rôznych predmetov. Potom ich skryje. Deti hádajú o aké predmety šlo a aké pocity v nich ohmatávanie rôznych predmetov vyvolávalo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené