Hračky a darčeky
reklama

Hry pre predškolákov

Semafór a dopravné značky

D: Nepoznám funkciu semafora:  (ml. deti), nepoznám dopravné značky (st. deti).
I:
Z čoho sa skladá semafor, aká je jeho funkcia, poznám dobre farby? Čo sú to dopravné značky, načo nám slúžia, akú majú funkciu, prečo sú rôznych tvarov. Poznám dobre tvary?
T:
Kde by mal byť umiestnený semafór? prečo práve tam? Čo urobím ak semafór práve nefunguje? Chodia malé deti samé cez cestu? Kde by mali byť dopravné značky? ktoré značky sú pre mňa ako pre chodca najdôležitejšie? Viem, že to auto na ceste nejde samo, ale niekto ho riadi?
O:
  Vychádzka – hodnotenie správania sa ľudí, vnímanie, poznávanie, zapamätávanie si dopravných značiek, bol môj nápad s umiestnením dopravnej značky v poriadku, prečo áno? Prečo nie?
R:
Návrh dopravného ihriska, návrh dopravnej cesty, dopravná mapa, tvorba cesty ku škole (trojrozmerné: návrh bezpečného sídliska, MŠ, tak, aby sa nikomu nič nestalo)...

DITOR a Ochrana života a zdravia

1. Rozprávka O siedmich kozliatkach:

D: Problém: kozliatka otvorili dvere vlkovi – krízová situácia, cudzím dvere neotvárame..
I:
Informácie: prečo to urobili? (lebo boli maličké, nevedeli...). V ktorých rozprávkach bol ten istý problém? (Červená čiapočka, Tri prasiatka).
T:
Tvor riešenie: Treba rešpektovať pokyny rodičov, bezpečnostné zamykanie, pozrieť sa cez okno, jedno kozliatko nenápadne vyjde cez okno a overí si, kto je za dverami, dvere na heslo, zavolať na mobil...
O:
Pozitívne ohodnotenie, skúsiť cez inscenačnú metódu dramatizovať návrhy detí...
R:
Dramatizácia, kresba novej rozprávky, resp. nového deja rozprávky, iný koniec rozprávky...

2. Choroba a zdravie, nebojím sa lekára, Vitamíny a bacily, ovocie a zelenina:
D:
Som chorý.
I:
Čo sa deje v mojom tele počas choroby? Prečo?  Lebo v mojom tele vyhrávajú bacily. Prečo mám v tele bacily? (kresba, maľba, modelovanie, práca s prírodninami, odpadovým materiálom...ako vyzerá bacil, ako vitamín, boj medzi nimi,
T:
Idem k lekárovi, nebojím sa, pomôže mi. Budem si viac umývať ruky. Budem jesť veľa ovocia a zeleniny..., budem veľa cvičiť, športovať, nikdy nebudem fajčiť...
O:
rozhovor o pozitívnych skúsenostiach pri návšteve lekára, triedenie zeleniny a ovocia, čo mám rád a čo nie, zopakovanie si postupu pri umývaní rúk, zubov...robím to správne?
R
: Tvorba ovocných a zeleninových šalátov, lekár je môj kamarát, chce mi pomôcť, ak ochoriem, budem statočný a budem papať lieky bez protestov, nebudem hnevať rodičov a odmietať to, čo mi kážu jesť, umývať sa a pod.
Budem volať rodičov na výlety, do prírody...

Na vlak

Deti vytvoria päť-šesť členné družstvá a stoja v zástupe. Pred každým zástupom je primerane vzdialená méta. Na povel učiteľky prví obehnú métu, vrátia sa a podajú ruku druhému. Spolu obiehajú métu. Vrátia sa po tretieho a spolu obiehajú métu. Vytvoria vlak a zvíťazí to družstvo, ktoré obehne métu a vráti sa na miesto prvé.

Na kohútika

Deti stoja v kruhu a držia sa za ruky. Jedno dieťa je v strede kruhu – kohútik. Deti spievajú: „Chytili sme kohútika, zavreli ho do košíka, dajte pozor milé deti, nech nám kohút neuletí.“ Počas spevu chodia deti do kruhu, po dospievaní nabádajú kohútika, aby ušiel von z kruhu: „Uleť, uleť.“ Kohútik sa snaží dostať z kruhu von. Ak sa mu nepodarí ujsť, v ďalšom kole je znovu kohútikom.

Na ponocného

Deti vytvoria kruh čelom dovnútra. Každé dieťa si položí pred seba dobre viditeľný predmet (kužeľ). Jedno dieťa – ponocný obchádza kruh. Koho sa dotkne, ten sa pripojí do zástupu, v ktorom sa deti držia predchádzajúceho za boky. Ponocný chodí svojským štýlom kroku. Učiteľka zbiera ľubovoľný počet kužeľov zo zeme. Zrazu zvolá: „Horí!“. Zástup sa rozpŕchne, deti sa snažia postaviť k voľnému kužeľu. kto kužeľ nemá, stáva sa ponocným.

Spiaci obor

Na jednej strane hernej plochy označíme priestor – „brloh“, v ktorom spí obor. Na protiľahlej strane označíme skrýše trpaslíkov, ktorí sa približujú k obrovi a dráždia ho. Na zvolanie učiteľka: „Obor vstáva!“, obor vyskočí a prenasleduje trpaslíkov, ktorí sa snažia ujsť do svojich skrýš. Chytení trpaslíci sa stávajú obrovými pomocníkmi. Posledný chytený trpaslí sa pri opakovaní hry stáva obrom.

Metodická poznámka:
Hra je vhodná pre menší počet detí (9 detí).

Na lastovičku

Deti sa pochytajú za ruky a utvoria kruh. Jedno dieťa v strede znázorňuje lastovičku. Snaží sa dostať von z kruhu. Len čo sa jej to podarí, všetci bežia za ňou. Kto chytí lastovičku pred métou, je v ďalšom kole lastovičkou.

Na hubára

Deti sú v drepe rozídené po miestnosti. Učiteľka chodí medzi nimi a hovorí riekanku: „Chodí hubár do lesa, zbiera huby do koša.“

Pravidlá:
Učiteľka sa u niektorých detí zastaví, dotykom ruky s výzvou „hop do koša“ sa dieťa zaradí za učiteľku a hra sa opakuje, kým sa za ňu nezaradia všetky deti.

Labada (chodecká hra)

Deti stoja v kruhu, čelom dovnútra a držia sa za ruky.
Spev: „Tancujeme Labada, Labada, Labada. Tancujeme Labada, Laba, Labada, hej.“ (2 krát)
Učiteľka hovorí: „Ruky boli?“
Deti odpovedajú: „Boli.“
Učiteľka hovorí: „Kolená boli?“
Deti odpovedajú: „Neboli.“

Pravidlá:
Deti pri speve textu kráčajú v smere kruhu, držia sa za zvolenú časť tela. Pri opakovaní textu deti zmenia smer chôdze.

Metodická poznámka:
Dbáme na bezpečnosť chôdze počas držania sa za  častí tela.

Pláva loď

Deti sedia v zástupe na zemi. Učiteľka hovorí: „Pláva loď.“
Deti odpovedajú: „Čo nám vezie?“
Učiteľka odpovedá: „Vezie nám deti, ktoré vedia napodobniť autá.“

Pravidlá:
Deti v pohybe ako autá, so zvukom, prejfú na druhú stranu hracej plochy.

Metodická poznámka:
Príklady imitácie pre deti môžu byť zo všetkých výchovno-vzdelávacích okruhov .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené