Hračky a darčeky
reklama

Hry pre predškolákov

Deti, zobuďte sa!

Na túto hru budeme potrebovať obrázky zvierat aj s ich menovkami, ktoré sú napísané veľkými tlačenými písmenami.

Deti majú položené hlavy na rukách na stole a "spia". Učiteľka vymení menovky zvierat. Potom deti zvončekom zobudí. Následne vyberie niektoré dieťa, aby správne uložilo menovky k príslušnému zvieratku. Ostatné deti sledujú, či úlohu plní správne.

Táto hra sa dá robiť aj s obrázkami kvetov, dopravných prostriedkov a pod...

Odkiaľ je tá vôňa?

Budeme potrebovať osviežovač vzduchu s intenzívnou vôňou (alebo gázu namočenú vo voňavke a pod...)

V tejto hre môžu byť deti rozdelené do niekoľkých skupín (podľa uváženia učiteľky). Deti majú za úlohu v triede nájsť zdroj vône, ktorý učiteľka položí na určité miesto. Ak toto miesto nájdu, nenápadne ho opustia a pošepkajú to vedúcemu hry. Za správne označené zdroje získava skupina jeden bod. Víťazí skupina s najvyšším počtom získaných bodov.

Na vláčik

1.            postavíme za sebou toľko stoličiek, koľko je detí,
2.            rozdelíme sa, kto bude rušňovodič a kto cestujúci,
3.            cestujúci si kúpia od rušňovodiča cestovné lístky (lístky vyrobíme z papiera),
4.            potom rušňovodič zakričí nastupovať,
5.            deti nastúpia do vláčika (sadnú si na stoličky),
6.            rušňovodič zapíska na píšťalke a ukáže zelený semafor (semafor si urobte z papiera a špajdle)
7.            všetci začnú spievať túto pesničku: (na melódiu My sme malí muzikanti)

Ide vláčik hore kopcom
cestujúci spievajú,
zakývajú starým známym,
na kolienka búchajú.
Rušeň trúbi tu-tú-tu-tút,
ľudia zase kukuk-kukuk,
pozrieme sa doprava
a teraz zas doľava.
Ide vláčik dolu kopcom,
rýchlo letí ako vták,
prejde moria, hory, mestá,
už sme doma veru tak.
Rušeň trúbi tu-tú-tu-tút,
ľudia zase kukuk-kukuk,
vystupujte detičky,
už sme doma z cestičky.

8.            po dospievaní pesničky rušňovodič ukáže červený semafor a deti vystúpia z vláčika,
9.            môžete hrať znova, pričom si deti vymenia úlohy.

Ako som sa narodil

Tematická hra s padákom (alebo väčšou prikrývkou). Všetky deti s učiteľkou vlezú pod padák, vnútri je útulne a teplo – steny sú mamičkino bruško. Spoločný rozhovor o tom, ako tam asi bábätko leží, ako sa mu tam páči a pod. Rozhovor ukončíme lezením cez tunel – „cesta na svet“.

Aktivita pokračuje vyhľadávaním informácií o ľudskom tele, jeho raste a vývine na internete. Deti pomenúvajú časti ľudského tela.

DITOR a osobnostný a sociálny rozvoj

1. Fajčenie škodí.
D:   
Fajčenie je nezdravé a moji rodičia fajčia.
I:
      Prečo je fajčenie nezdravé, prečo fajčí moja mamka, ocko? Čo je to cigareta? Ako škodí?
T:
    Skryjem rodičom cigarety, poprosím ich, aby nefajčili, vysvetlím im, čo o tom viem, pozhováram sa s nimi o tom...
O:
   Sledujem, či mamka, ocko reagujú na moje prosby, hodnotím reakcie rodičov, ak skryjem cigarety, urobím si z toho záver pre seba: čo viem a čo vidím...
R:
   Ja nikdy fajčiť nebudem!

2. Bojím sa kamaráta.
D:
  Bojím sa kamaráta, lebo sa správa ku mne zle.
I:
 Prečo je ku mne zlý? Čo je to zlý a dobrý? Ako sa ten kamarát rád hrá? Aké má záujmy? Čo má rád a čo nie? Akú má mamku a ocka? Má súrodencov?
T:
Pokúsim sa s ním dohodnúť, dám mu svoju obľúbenú hračku, použijem zázračné slovíčka, porozprávam sa s jeho mamkou, poviem pani učiteľke, nakreslím ho...
O:
Je to dobrý nápad? Bude to účelné? Podarí sa to?
R:
idem mu požičať svoje autíčko, lebo sa mu veľmi páčilo.

Šaško v cirkuse

DITOR a Informačno-komunikačné technológie
Pri práci s počítačom prebieha vnútorný DITOR a tvorivé myslenie u dieťaťa, ak plní úlohy a komunikuje s počítačom.

Edukačný program Šaško v cirkuse:

D:  Šaško má postaviť vežu z farebných kociek rôznej farby a rôzneho tvaru.
I:
   Dieťa má informácie, čo je to kocka, aké tvary poznáme, pozná geometrické tvary rovinné a priestorové.
T:
Tým, že plní úlohu a skúša pokusom a omylom postaviť vežu podľa predlohy.
O:
Šaško mu pomáha ohodnotiť svoje myslenie...ak dieťa klikne myškou na správny tvar a vyberie aj správnu farbu kocky, šaško reaguje a pomáha dieťaťu. Ak dieťa vyberie správnu farbu ale zlý tvar, šaško stojí, nereaguje. Dieťa hodnotí, prečo ho šaško neposlúchol.
R:
  Zhodná vlastná veža s predlohou.

Čo je to?

DITOR a výchova k tvorivosti

D:  Na zemi sú tri farebné papiere... Čo je to?
I:
   Farby sú červená, zelená, oranžová, sú v poradí červená, oranžová, žltá. Červené môže byť (deti vymenúvajú), oranžové môže byť (deti vymenúvajú), zelené môže byť (deti vymenúvajú)...  poznámka: v tejto fáze ide aj o Brainstorming
T:
  Je to semafór, kvety na lúke, farby ovocia a zeleniny, tri farebné domy, tri farebné papiere...
O
: Mám pravdu, keď poviem, že je to semafór, mám pravdu, keď poviem, že sú to kvety? Sú to tri farebné papiere?
R:
Učiteľka alebo deti, tvoria prekladaním papierov a dokresľovaním na ne...svoje riešenie. Napr. Uložíme papiere tak, aby predstavovali semafór, na každý papier dokrelíme, domaľujeme, dolepíme okná, dvere...a  máme tri farebné domčeky, každý papier nožnicami tvoríme do formy kvetov...

Slovensko – Moja vlasť, Moje mesto, Naša Zem, MDD

D: Nerozumiem všetkým, čo hovoria, Moja pleť je iná ako, Vianoce oslavujeme inak ako...
I:
Informácie o planéte zem, o rasách ľudí, o našom štáte, rodnom meste...kto žije v mojom okolí, s kým sa stretávam, koho vidím často...
T:
Vymysli, ako sa budeme rozprávať, keď sa stretneme s mimozemšťanmi, čo im ukážeme, čo im povieme o našom Slovensku, (Prešove)...
O:
inscenačná metóda: stretol som černocha a niečo sa ma pýta...čo urobím, aby sme si rozumeli, aby to bolo dobré? Stretol som Rómov, hľadajú čosi v kontajneri...čo urobím, aby to bolo správne a neublížili mi?
R:
  Zavolám dospelého, nakreslím mu obrázok (černochovi, mimozemšťanovi...o našom meste, štáte, našu zástavu, slovenský znak...). Róm mi neublíži, lebo nepôjdem ďaleko od bytovky, po ulici pôjdem s rodičom, nie každý, kto vyzerá zle je aj naozaj zlý.. (bezdomovci)... Naučím sa rýchlo utekať J.

DITOR a Mediálna výchova

1. Agresívne rozprávky
D:
  súboj v rozprávke: Tom a Jerry
I:
spoločné sledovanie rozprávky s upriamením pozornosti na súboje
T:
rozhovor o priateľstve, dohode, predchádzaní konfliktov, silnejší proti slabšiemu, väčší proti menšiemu... POZOR: V rozprávke je všetko AKOŽE! Ak pichne nožom Tom Jerryho, nič sa mu nestane...iba v rozprávke, v reále pôjde krv, bolesť, nemocnica... Na toto treba upriamiť pozornosť detí a poznatky o týchto situáciách. Deti sa nám hrajú agresívne hry v mylnej predstave, že sa nič nestane ako v rozprávke, keď Jerry je prežehlený žehličkou, pritlačený hrncom...a postavička žije ďalej...
O:
  Hľadaj v rozprávke také miesta, kde sú k sebe Tom a Jerry milí, priateľskí...akú inú rozprávku poznáš, kde to tak nie je? Krtko a myška...krtko empatický, citlivý, všetkým pomáha...
R:
  Vymysli hru, kde zbrane majú policajti, vojaci, lebo nás chránia, pomáhajú ľuďom pri potopách, ohni.... Hraj sa tak, aby si zbrane nepotreboval...Nezabúdaj na zázračné slová: prosím, ďakujem, prepáč...

2. Reklamy v TV
D:
  Nemôžem mať bábiku CHOU - CHOU, nemôžem mať auto na diaľkové ovládanie
I:
   Poznaj systém kúpy a platenia, odkiaľ prichádzajú eurá do peňaženky rodičom, prečo rodičia chodia do práce... v reklame tá hračka žije, ale v skutočnosti nebude...
T:
  Môžem si ja škôlkár zarobiť na bábiku, auto? Čo mám urobiť, ako sa mám správať? Prečo iní majú a ja nie?  Vyriešim svoju požiadavku plačom alebo prosbou? Nebudem mať tú bábiku, ale radšej pôjdem s rodinou na výlet...
O:
  Rozhodol som sa správne? Potešil som rodičov, keď som si upratal? Počkám do Vianoc na bábiku? Budem sa hnevať na rodičov, ak mi to nekúpia, alebo ich budem mať stále rád?... Dobre som to vyriešil? Bol to dobrý nápad?
R:
  Správam sa pekne, porozprávam sa s rodičmi, pani učiteľkou bez plaču, použijem zázračné slová, nebudem sa hnevať, porozumiem, že nie každý musí mať všetko, čo chce, alebo čo majú iní.

DITOR a Environmentálna výchova

1. Úprava školskej záhrady, Deň Zeme:
D:
V MŠ máme málo stromov.
I:
   Načo potrebujeme stromy. Aké stromy poznáme?
T:
Ako dostaneme stromy do MŠ. Ako ich zasadíme? Kde ich dáme?
O:
Inscenačná metóda: deti sú vonku na dvore, hľadajú správne miesta na sadenie stromčekov, vpichujú do pôdy maketky stromov, overujú si a hodnotia svoj výber (napr. Bude strom blízko pri okne, budeme mať tmu, neuvidíme na slnko...alebo, zasadíme si orech, tety kuchárky nám budú piecť orechové koláče, bude veľa listnatých stromov, dáme ihličnany...lebo...prídu veveričky..).
R:
sadenie stromčekov, pravidelná starostlivosť o ne.

2. Separovanie odpadu.
D:
Neseparujeme odpad – škodíme prírody, teda aj sami sebe.
I:
  Čo je to odpad, čo je to separácia, aká farba kontajnera slúži na ktorý odpad, ako to škodí prírode, ako to škodí nám.
T:
  Námetová hra: Na výlet v lese... (čo urobíme s papierom, plechovkou, čo s banánovou šupkou, ohryzkom z jablka)...
O:
Porovnaj a oceň dva konce odchodu z výletu alebo správania sa na výlete v lese  ponúkneme deťom a dramatizujeme priamo spolu s deťmi pozitívnu a negatívnu variantu), nepovieme nič, čakáme, čo povedia deti...čo sa im páčilo viac a prečo... nedávame hotové informácie, dáme deťom priestor na divergentné myslenie...
R:
Vymysli rozprávku o separovaní odpadov, vymysli príbeh, nakresli príbeh, nauč to rodičov...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené