Hračky a darčeky
reklama

Hry pre predškolákov

ČERT
Učiteľka vyberie jedného hráča ,ktorý bude robiť „čerta“. Za nohavice sa mu zozadu zastrčí chvost/švihadlo, alebo iným upravený špagát, tak aby sa trochu šúchal po zemi. Čert chytá hráčov a ten, ktorého sa dotkne, ide z ihriska von. Ostatní počas hry utekajú, alebo majú možnosť sa brániť tým, že čertovi šliapnu na chvost a vytiahnu mu ho von. Vtedy čert stráca moc aj väzňov. Tí sa vracajú znova do hry a hráč ktorý „porazil“ starého čerta robí čerta nového. Každý má rovnakú možnosť robiť čerta ak je dostatočne šikovný.
SLEPÁ BABA

Deti stoja v kruhu a pýtajú sa:

Slepá baba, na čom stojíš?
Dieťa uprostred kruhu so zaviazanými očami odpovedá:
"Na klátiku."
Deti: "Čo máš pod ním?"
Slepá baba: "Kašu s mliekom."
Deti: "Akú chceš?"
Slepá baba: môže si vybrať tichú, štípanú, tlieskanú, trhanú.

Deti chodia okolo slepej baby a ona ich chytá. Ak niekoho chytí, tak sa ho spýta: "Kto si?"
Ono môže len mumlať a tak ona ohmatáva a buď ho Slepá baba spozná, alebo to chytené dieťa nevydrží a samo sa prezradí. Potom sa ono stane Slepou babou.
ORIN-DŽIN-DŽIN

Deti sa postavia do kola a zdvihnú ruky dlaňami nahor. Kolo sa spojí tak, že deti si navzájom ukladajú ruky vždy svoju pravú na susedovu ľavú. Keď je kolo uzavreté, určí sa, od koho sa začne podávať. Podávanie znamená, že pravou rukou do rytmu pretlesknem na susedovu pravú ruku. Podávanie pokračuje počas celej pesničky, ale komu sa ujde prijať podanie na poslednú slabiku, ten musí rukou uhnúť. Vypadáva ten, kto chytí posledné podanie. Celkový víťaz je ten, kto ostane na koniec.

TEXT PIESNE:

Orin-džin-džin
Oran-džan-džan
Eroria rysavá
Eroria rysavá

Orin-džin-džin
Oran-džan-džan
Eroria rysavá
Kontesa

O REŤAZ, O REŤAZ

Deti spievajú a postupne vytvárajú reťaz z rúk

O reťaz, o reťaz
Pletieme my reťaz
A my reťaz nepletieme
Pletieme sa sami
Ako dáki páni
Málo nás, málo nás
Poď ty .... medzi nás!

Deti sa točia do kruhu a stále k sebe niekoho volajú. Ak sú už všetky v kruhu, začnú spievať opačne:

O reťaz, o reťaz
Pletieme my reťaz
A my reťaz nepletieme
Pletieme sa sami
Ako dáki páni
Veľa nás, veľa nás
Choď ty .... preč od nás!

Hra pokračuje až pokiaľ sa reťaz nerozpadne.
OLI, OLI JANKO

Deti sa v kruhu držia za ruky a spievajú pesničku. Janko stojí v strede kruhu a napodobňuje činnosti podľa pesničky.

Oli, oli, Janko,
Kľakni na kolienko
Umývaj sa, utieraj sa
Podopri si bôčky
Chyť sa za vrkôčky
A vyber si
Koho chceš
Koho najviac miluješ

Na slová "A vyber si ..." Janko vstane, vystrie ruku s ukazovákom a začne sa točiť proti smeru pohybu kola. Ten, na koho ukáže pri poslednej slabike piesne, ide k Jankovi do kola, postavia sa k sebe chrbtom a majú si tipnúť, či si dajú pusu, alebo facku. Deti v kole začnú počítať: "Raz, dva, tri!" a na "tri" tí dvaja v strede otočia hlavy doboku. Ak sa natočia smerom k sebe, dajú si pusu, ak sa natočia smerom od seba, dajú si okože facku a Jankom sa stáva ten druhý hráč.

ZVIERATKÁ

Každé dieťa si vyberie zvieratko, ktorým chce byť. Posadajú do kruhu a zvolia prvého, od ktorého sa hra začne. Striedavo tlieskajú rukami o stehná (2x tlesk, 2x plesk) a do rytmu hovoria mená zvierat, najprv vlastné, potom susedove. Ak sa niekto pomýli či už vo výslovnosti, alebo v poradí, alebo akokoľvek inak, v nasledujúcom kole sa už nevyslovuje pomenovanie zvieraťa, ale len jeho charkteriskický zvuk. Ak sa ten istý hráč znovu pomýli, už len nemo ukazuje charakteristický znak vyvoleného zvieraťa, a ak sa pomýli do tretice, vypadáva. Víťaz je ten, kto vydrží do konca.

Príklad: v kruhu sú zajac, mačka, sova Začneme od zajaca: najprv povie seba:
Zajac - zajac (plesk plesk o stehná)
Mačka-mačka (tlesk tlesk dlaňami),
pokračuje mačka:
Mačka-mačka, sova-sova,
pokračuje sova:
Sova-sova, pes-pes,
Až kým sa niekto nepomýli. Hra prebieha plynule, za omyl sa považuje aj zdržanie, či prerušenie rytmu.

NA VČIELKU A KVIETKY
Vyčítankou si deti spomedzi seba vyvolia včielku a určia, kto začne hru. Okrem včielky si každé dieťa vyberie názov kvietku, ktorým bude. Prvý kvet začne:

"Letela včelička z kvietka na kvietok a sadla si (napr. na margarétku.)"

Včielka zatiaľ beží k margarétke, ale margarétka kričí: "Nie tam!"
Prvý kvietok: "A kde?"
Margarétka: "Na sedmokrásku."

Včielka beží k sedmokráske, ale sedmokráska kričí: "Nie tam!"
Margarétka: "A kde?"
Sedmokráska: "Na tulipán."

Hra sa opakuje. Úlohou včielky je obsadiť kvietok, ktorý sa vo vyvolávaní akokoľvek pomýli. Pomýlený kvietok sa stáva včielkou a hra sa opäť začína.

SLEPÁ BABA - NEDOTKNI SA ZEME

K hre treba takú preliezku, na ktorú sa dá vyliezť tak, aby sa deti nedotýkali zeme.

Jeden sa stane "slepou babou", zastane v určitej vzdialenosti pred preliezkou a počíta do 10, aby deti mali časť si vyliezť na preliezku. Úlohou "slepej baby" je jedno z detí chytiť a identifikovať ho. Koho chytí, ten sa stáva novou "slepou babou". "Slepá baba" ohmatáva preliezku a snaží sa niekoho chytiť. Deti sa môžu po preliezke premiestňovať, ale nesmú sa dotknúť zeme. Môžu pri tom "slepej babe" robiť zle (štípať, sácať, poťahovať). Ak bude mať slepá baba podozrenie, že niekto je momentálne nohami na zemi, skríkne:

"STOP-ZEM!"

Vtedy všetci zastanú na svojich miestach, slepá baba môže otvoriť oči (dať si dole šatku), a ak je niekto na zemi, vystrieda ju, stáva sa novou "slepou babou". Ak na zemi v tej chvíli nikto nebol, "slepá baba" si opäť natiahne šatku a hra pokarčuje.
HÚSKY, HÚSKY POĎTE DOMOV!

Deti si určia mamu hus, vlka a ostatní sú malé húsky, ktoré sa rozutekajú na lúku a vlk sa schová za kríkom.

Mama Hus: Húsky, húsky poďte domov!
Húsky: Nejdeme!
Mama Hus: Prečo?
Húsky: Pre vĺčka!
Mama Hus: Kdeže je?
Húsky: Za kríčkom!
Mama Hus: Čo tam robí?
Húsky: Umýva sa!
Mama Hus: Čím sa utiera?
Húsky: Vyšívaným ručníčkom!
Mama Hus: Húsky, húsky poďte domov!
Húsky: Nejdeme!
Mama Hus: Dám vám chleba.
Húsky: Nechceme!
Mama Hus: Dám vám žita.
Húsky: Ideme!

Vlk za kríkom pri tom napodobňuje činnosti, o ktorých hovoria húsky mame húske.
Húsky nakoniec utekajú k mamičke a spoza kríka vybehne vlk a začne húsky chytať. Opakuje sa to, pokiaľ vlk všetky húsky nepochytá a posledná nechytená húska sa stáva vlkom.

LETÍ, LETÍ
Učiteľ/vychovávateľ odrieka veršík:

Letí, letí, všetko letí
čo má krídla, všetko letí

Deti pri tom do rytmu udierajú rukami na stôl alebo o nohy, až kým učiteľ na záver veršíka nezahlási: "Letí ...!" (napr.: "Letí lietadlo!").
Ak to, čo učiteľ povedal skutočne letí, detí zdvihnú rýchlo ruky, ak neletí, deti nechávajú ruky na stole alebo na kolenách.

Kto sa pomýli dostáva čierny bod alebo vypadáva.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené