Hračky a darčeky
reklama

Hry pre predškolákov

PRECHÁDZKA
Deti sa prechádzajú po miestnosti. Keď stretnú kamaráta, potrasú si s ním rukou. Učiteľka im hovorí príbeh a oni sa podľa neho pohybujú. Napríklad idú po moste, prekračujú spadnutý strom, brodia sa riekou atď. Deti môžu taktiež vymýšľať príbeh.
RÚČKY, NOŽIČKY, TELÍČKO
Dieťa položí ruku na papier a učiteľka mu ju obkreslí. Deti si potom ruky porovnávajú s rukami ostatných detí a s rukami dospelými. Potom vymenúvame všetky prsty. To isté môžeme urobiť s nohami a s celým telom. Obrázky telíčok sa môžu vyvesiť na stenu a vyfarbiť, polepiť obrázkami, látkou.
POZOR ZMENA!
Učiteľka nakreslí na zadné krídlo tabule obrázok. Ukáže ho žiakom a tí si ho pozorne obzrú. Potom obrázok znovu otočí a niečo na ňom zmení. Žiaci hádajú, k akej zmene prišlo. Kto uhádne môže ísť za tabuľu kresliť nový obrázok.
KEĎ SI ŠŤASTNÝ...
Učiteľ predspieva pieseň KEĎ SI ŠŤASTNÝ... a ostatní sa k nemu pridávajú. Spievajú sa ukazujú to, o čom sa v piesni spieva – tlieskajú, dupú, lúskajú...
Keď sa dospievajú všetky slohy, každý z hráčov si môže vymyslieť vlastné gesto, či pokrik. Ostatní ho potom napodobňujú.
KLOP, KLOP
Jedného žiaka pošleme za dvere. Pred vstupom do triedy musí zaklopať a svojím klopaním musí vyjadriť nejakú emóciu. Žiaci v triede hádajú akú náladu má klopajúci.
NAHÁŇAČKA S PRÍBEHOM
Deti rozdelíme na dve družstvá (modrých a zelených) a postavíme ich do dvoch radov oproti sebe (asi 2 metre od seba). Učiteľka hovorí príbeh. Keď v ňom spomenie napríklad modrú farbu, tak modrí začnú naháňať zelených a naopak. Tí, ktorý sú chytení prechádzajú do druhého družstva.
LOPTOVÁ NAHÁŇAČKA
Naháňač nechytá dotykom, ale zásahom lopty, ktorú má stále pri sebe. Ak sa niekto dotkne lopty, aj keby neúmyselne, stáva sa novým naháňačom. Naháňaní majú možnosť sa zásahu loptou uhnúť. Zásah loptou po odraze od steny neplatí.
REŤAZOVÁ NAHÁŇAČKA
Dvaja hráči začnú naháňať. Každý chytení hráč sa pridá k naháňačovi a chytí sa za ruku (a to raz z jednej strany, raz z druhej), tak sa vytvára naháňacia reťaz. Naháňajú iba tí, ktorí sú na kraji reťaze. Naháňaní, môžu podliezať reťaz, no nesmú ju prerážať. Ten z hráčov, ktorý má v reťazi najviac detí, vyhráva.
NAHÁŇAČI A NAHÁŇAČKY
Deti vytvoria dvojice – držať sa môžu rôzne, za ruky, za lakte, sú otočení na opačnú stranu, za uši... Dve alebo tri dvojice naháňajú ostatné dvojice, pričom sa nesmú za žiadnych okolností pustiť. Voláme ich NAHÁŇAČI. Tí, ktorých chytia sa stávajú novými NAHÁŇAČMI. Títo nesmú chytať naháňačov, ktorí chytili ich. Ak sa naháňaní pustia, stavajú sa automaticky naháňačmi. Ak sa pustia naháňači, nesmú ďalej chytať kým sa znovu nechytia.

OBMENA:
Hráči môžu meniť spôsoby uchopenia.
Chytená dvojica sa môže pridať k naháňačom (uchopí sa po pravej strane) a vytvoriť tak štvoricu. Keď chytia novú dvojicu, ľavá dvojica odpadáva.
Kto z dvojice skôr niekoho chytí, ten sa mení s chyteným.

BIELA, MODRÁ, ČERVENÁ

Trojica hráčov má švihadlo. Každému je priradená jedna farba: biela, modrá a červená. Dvaja hráči krútia švihadlom a tretí hráč cez neho skáče. Popri tom hráči hovoria stále za sebou: „biela, modrá, červená...“ Keď skákajúci preruší skákanie, ide skákať ten, ktorého farba sa naposledy povedala.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené