Hračky a darčeky
reklama

Hry pre predškolákov

Víla Amálka

K tejto hre potrebujeme deku a balón. Deti sa postavia po okrajoch deky a uchopia ju do rúk. Do stredu deky sa položí balón, ktorý bude predstavovať vílu Amálku. Úlohou detí je balón pomocou deky vyhadzovať do vzduchu a následne dávať pozor, aby nepadol na zem. Ak toto zvládajú už bez problémov, môžu vyskúšať s ním robiť iné kúsky.

Pán neporiadnik

Deti sú vonku. Zatiaľ jedna z učiteliek povyhadzuje všetky hračky z kontajnerov. Deti prídu do triedy, o ničom netušia. Učiteľka im povie čo sa stalo. "Bol tu jeden škriatok, ktorý sa volá PÁN NEPORIADNIK a chcel sa s vami hrať. Nikoho tu však nenašiel, tak sa začal hrať sám. A vidíte aký je to neporiadnik? Nič nedal na svoje miesto." Rozvinieme rozhovor o poriadku a neporiadku. Nakoniec deti upratujú hračky a dbajú na to, aby každá hračka bola na svojom mieste.

Doľava. doprava, dolu, hore

Po miestnosti porozhadzujeme loptičky. Deti vytvoria dvojice. Jeden z dvojice bude mať previazané oči a druhý ho bude viesť. Ten, ktorý má previazané oči musí zozbierať čo najviac loptičiek a to za pomoci druhého z dvojice, ktorý mu pomáha len slovne a to tak, že ho naviguje: "doprava, doľava, hore, dolu..."

Papučková hra

Vezmeme všetky papučky a pomiešame ich. Úlohou detí je nájsť páry, čierne a biele topánočky položiť pod lavičku a ostatné farebné na lavičku.

Popoluška

Deťom rozsypeme na stôl korálky dvoch farieb. Spýtame sa ich, či poznajú rozprávku o Popouške. Ak nie, porozprávame im ju. Ich úlohou bude v skupinkách čo najrýchlejšie oddeliť farby od seba. Ktorá skupina bude prvá bude odmenená.

Aké uši má?

Deti si z domu prinesú plyšové zvieratká. Všetky plyšové hračky sa dajú dohromady a deti pozorujú ich uši. Aké má uši zajačik, macko... Porovnávajú ich so svojimi.

Nájdime aj druhú

Plechovky alebo škatuľky naplníme rôznym materiálom (piesok, ryža, fazuľa, kamienky...). Vždy naplníme dvojice rovnakým materiálom. Úlohou detí je nájsť správne dvojice.

Ako šteká psík?

Deti napodobňujú štekot psíkov. Napodobňujú zlého veľkého pitbula, potom malého jazvečíka a podobne.

Vysoký a nízky tón

Deti chodia do kruhu. Učiteľka zahrá na klavíri alebo na flaute vysoký tón a deti začnú chodiť so zdvihnutými rukami, potom zahrá nízky tón a deti chodia ukvočené. Deti sami identifikujú vysoké a nízke tóny.

Hluk, ticho

Deti dupú nohami po podlahe. Najskôr ticho, čo najtichšie, potom nahlas čo najhlasnejšie. Postupne od najtichšieho po najhlasnejšie a naopak.

OBMENA: Deti tlieskajú.
OBMENA: Deti kričia a šepkajú.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené