Hračky a darčeky
reklama

Dramatické hry

Zoznámme sa prosím!

Tak deti postavíme sa do kruhu, aby sme na seba videli a zahráme sa hru. Čo myslíte ako sa volám? Zuzka? Nie,to je moja kamarátka. Lucia? Nie, to je moja suseda. Alenka? Nie, najlepšia kamarátka. Ela? Nie, tak sa volá moja kolegyňa, ale nachádza sa tam jedno písmeno Lenka? Áno, správne! A priezvisko si ľahko zapamätáte pretože sa volám Malinová. Čiže si zapamätáte "malina", písmeno "a" vynechávam a pridávam "ová", čiže Malinová.

Táto hra je dobrá na spoznávanie učiteľa so žiakmi a naopak.

Domino

Deti poznáte Japonské domino? A viete ako padá? Stačí doňho len ťuknúť a ono postupne padá, až kým nespadne všetko. Chcete sa zahrať? Ale nemáme žiadne kocky, tak použijeme ruky, ktoré si zložíme. Keď sa povie doprava tak domino padá do pravej strany, ak do ľava, tak padá do ľavej strany. Ku komu príde, ten môže zmeniť smer.

Spoznajme sa!

Teraz sa zahráme takúto hru. Pomocou nej zistíme, ako sa navzájom všetci dobre poznáme. Budem sa vás pýtať: napr. "Kto má rád čokoládu?" Ten kto ju má rád, urobí krok dopredu, kto ju má veľmi rád, urobí 2 kroky a kto ju nemá rád, ostane stáť na mieste.

Napríklad:
"Kto má staršiu sestru?"
"kto fajčí?"
"Kto hrá na hudobnom nástroji?
"Kto vie hrať hokej?"

Dostihy

uvoľňujúca hra - deti sa zabavia, odreagujú sa

Tak deti postavíme sa do kruhu a zahráme sa hru, v ktorej budeme akože jazdiť na koni. Dáme sa do postoja tak, akoby sme sedeli na koni. Najprv si však musíme dať na hlavu prilbu(akože si dávame prilbu), zapneme si ju (zapíname prilbu), tak aby to bolo aj počuť "ťuk"(povieme "ťuk"). Predtým ako začneme jazdiť sa rozlúčime s mamou (akože dávame pusu mame,akože ju obímame...), s ocom (podobne sa rozlúčime ako s mamou..., s bratom, sestrou, strýkom, frajerom, svokrom, svokrou, dedkom... (deti improvizujú). Keď poviem doprava otočíme sa doprava keď poviem doľava ta sa otočíme doľava, keď budem preskakovať prekážku vyskočíme, ak pôjdeme cez betón tak budeme tľapkať po hrudi, ak cez blato, rukami tľapkáme po nohách. A hra vyzerá asi takto: pripravíme sa. Môžeme začať a doprava, cez prekážku, a doľava, cez blato, cez betón...

 

POSTUP ŠTRUKTUROVANEJ DRÁMY
- Relaxácia – zatvorené oči a počúvanie príbehu - Učiteľ prestane čítať príbeh pri zauzlení - Žiaci sa rozdelia do skupín a na jeden papier píšu 3 úlohy: čo vieme z príbehu, čo si myslíme, že vieme a čo by sme chceli vedieť - Nastáva diskusia po skupinách, odpovedajú na jednotlivé úlohy - Učiteľ číta text a deti počúvajú už s otvorenými očami - Učiteľ využíva z textu možnosti kreslenia - Spoločne uvažujú o príčinách nedorozumenia cez aktivitu - Žiaci píšu ospravedlnenie
HRY ROZDEĽUJEME
HRY - na rozohriatie, uvoľnenie a sústredenie
- objavovanie seba a okolitého sveta
- pohyb a pantonýma
- kontakt – mimojazyková komunikácia, skupinová citlivosť
- plynulosť reči a slovnej komunikácie
- tvorivosť
- charakterizácie s námetom a dejom
- improvizácie s námetom a dejom
TVORIVÁ DRAMATIKA MÔŽE BYŤ
- Záujmovou činnosťou (bábkové, detské divadlo), vedúcou k verejnému predstaveniu
- Samostatný školský predmet s eticko-výchovným zameraním
- Metódou výučby rôznych predmetov
- Metódou rozvíjania osobnosti dieťaťa a osvojovania si komunikatívnych a kontaktových schopností
- Princípom a obsahom rozvíjania osobnosti príprave na založené na kontakte
PRAVIDLÁ TVORIVEJ DRAMATIKY
- Oslovujeme sa krstnými menami
- Pozorne sa počúvame
- Ak nám má byť dobre, budeme úprimní
- To čo sa v skupine dozvieme, zo skupiny nevynášame!
- Ak mi je téma nepríjemná, nemusím sa zapojiť
- Mám právo povedať ,,NEVIEM“ a „NECHCEM“
- Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty druhému
1 2 3 4 5 6 7 8 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené