Hračky a darčeky
reklama

Dramatické hry

Spomalený film

Vytvoria sa dvojice z hráčov približne rovnako vysokých, položia si vzájomne ruky na boky, spoločne dýchajú, dívajú sa jeden druhému do očí, hovoria nahlas, čo v nich vidia. Vedúci klepne na rameno jedného z dvojice, ten má za úlohu robiť pomalé pohyby ako v spomalenom filme, druhý ich opakuje. Hráči môžu podľa možností očami naznačovať, čo chcú robiť. Majú dosiahnuť pocit, že fungujú ako jednotka. Pomaly vymieňať role, druhý preberá vedúcu rolu krok za krokom.

Filmujeme

Skupina sa rozdelí na dvojice, jeden z dvojice si vymyslí jednoduchú pantomimickú činnosť, druhý pritom „filmuje“ a zachytáva celky, polocelky, detaily. Filmovaný musí zachovať úplné sústredenie, nesmie si všímať kameramana, kameraman musí prejaviť značnú citlivosť pri sledovaní partnera, dostávať sa pri zachytávaní detailov úplne blízko k nemu, ale neprekážať mu v činnosti a nenarušovať jeho sústredenie. Potom sa role vymenia.

Spojme obraz

Dvojica hráčov, medzi nimi leží veľký arch papieru, rozdelení na tri časti. Každý maľuje na svoju časť papieru ľubovoľný obrazec, potom sa snažia v stredu časti papieru svoje obrazce spojiť a zladiť do obrazca spoločného. Komunikujú len kresbou, nedohovárajú si slovne.

Nechaj si splniť prianie

Vytvoria sa dvojice, jeden z partnerov si vymyslí, ako a kam by chcel, aby ho partner doviedol. Partner sa pokúsi splniť jeho prianie, ak odhaduje správne, dáva sa hráč viesť, ak prianie neodhadol, kladie odpor.

Chrbtové uvoľnenie

Utvoriť dvojice, so zavretými očami sa partneri postavia chrbtami k sebe. Ľahkými pohybmi každý poznáva chrbát toho druhého, vedie s ním rozhovor bez slov – jeden vždy „hovorí“ a druhý „počúva“. Potom si vymenia role. Potom v pokoji zostanú stáť, oddelia sa a pozrú sa na seba.

Pokušiteľ

Súťažiaci sa posadia do kruhu, jeden hráč je uprostred. Ide k niekomu v kruhu, snaží sa ho rozosmiať, alebo dostať k pohybu a pod., ale pokúšaný hráč nesmie reagovať, hovoriť, smiať sa, hýbať sa, pritom sa však musí pokušiteľ dívať stále do očí.

Variant: Hráč uprostred ide k niekomu v kruhu, hovorí k nemu, pýta sa ho, obviňuje ho a pod., tento však nesmie odpovedať, ale odpovedá hráč po jeho pravici.

Pohybové reakcie na zmenu situácie

Hráč vstupuje do miestnosti a nájde tam nepredpokladanú situáciu, osobu.

Obmena: Hráč je sám v miestnosti, naraz sa otvoria dvere, niekto vstúpi, z reakcie musíme zistiť kto to je.

Hmatové cvičenia - chodidlá

Chodiť po miestnosti v mäkkej obuvi, bosý. Uvedomovať si vnemy. Uvedomiť si rôzne druhy povrchu, po ktorých môže človek chodiť, a to obutý alebo bosý. Skúsiť rôzne druhy chôdze po rôznom povrchu, meniť dané okolnosti.

Znamenia zverokruhu

Posadíme/postavíme sa do kruhu. Vedľa seba budú stáť rovnaké znamenia. Napr. Sem sa postavia blíženci, tam kozorožci... Žiaci rovnakého znamenia vytvoria skupinku a spolu budú zisťovať, čo majú spoločné a v čom sa od seba líšia. Potom to všetko zreapitulujú pred ostatnými.

Narodeninový rad

Teraz sa zahráme takú hru, pri ktorej sa nesmiete rozprávať. Môžete si len medzi sebou ukazovať. Zoradíte sa do radu podľa dátumu narodenia. Od najmladšieho po najstaršieho. Nakoniec spolu zhodnotíme, či ste sa postavili správne. Tak a teraz si povieme: "začneme od teba Lucka": apríl, máj... Pri tejto hre deti zistia, v ktorom mesiaci sa narodili ich spolužiaci, aby sa lepšie spoznali.

1 2 3 4 5 6 7 8 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené