Hračky a darčeky
reklama

Dramatické hry

Hádaj na koho myslíme

Jeden hráč ide za dvere, skupina určí buď niekoho zo svojho stredu alebo všeobecne známu osobnosť (herec, spevák...) Hráč, ktorý bol za dverami kladie hráčom otázky na fyzické a psychické charakteristiky osôb, hráči odpovedajú presne a pravdivo.

Akcia

Hráči sedia v kruhu a jeden ide doprostred, urobí nejakú akciu, pripojí sa ďalší hráč, ktorý má nápad - naviaže na akciu prvého hráča, potom tretí atď. Stále udržujú logiku akcie a postavu.

Hádanka a prirovnanie

Skupina hráčov si určí kvetinu, živočícha, vec. Jeden z hráčov je za dverami, po návrate sa pýta jedného hráča po druhom, čo bolo určené. Hráči odpovedajú prirovnaním – metaforou – napr. húsatko – slniečko, ktoré má nožičky, zlato ukryté pod bielou perinkou, klbko žltej vlny...

Dá sa to robiť?

Hráči hľadajú odpoveď na otázku, čo sa nedá robiť v určitých situáciách, vzťahov, v určitých stavoch, napr. vo vani, v telefónnej búdke, na severnom póle, na recepcii, na módnej výstave, čo sa nedá robiť ani vo sne, čo sa nerobí priateľom, nepriateľom, čo sa nedá urobiť v siedmom nebi a pod.

Čo je prekvapivé?

Určí sa situácia, žiaci hovoria alebo píšu, čo by bolo v danej situácii prekvapivé. Hľadá sa čo najviac odpovedí, hodnotí sa ich originalita (t. j. odpovede, ktoré má najmenej hráčov) Napr. čo by vás prekvapilo v autobuse, v parníku, na zjazde výskumní kov, na ulici, v obchode s hračkami, v kostole, na psychiatrii a pod.

Koláž

Žiaci prinesú rôzne povystrihované titulky, úryvky viet a fotografie z novín a časopisov. Skupinky po 3 až 4 vytvárajú vlastnú koláž – plagát, vývesku, leták, číslo novín alebo časopisu, album a pod. Úloha môže byť tematicky alebo žánrovo vymedzená alebo úplne voľná. Texty i obrázky môžu byť dopisované, dokresľované a pod.

Asociácie a slová

Učiteľ vysloví jedno náhodné slovo, žiaci postupne vyslovujú svoje asociácie.

Alebo učiteľ zadá východzie slovo a žiaci píšu súvislosti, ktoré sa im s týmto slovom vybavili. Po uplynutí určitej doby (napr. 1 min.), určí učiteľ jedného žiaka, ktorý nahlas povie posledné slovo asociačného reťazca, žiaci potom píšu asociácie na toto slovo, následne pokračuje ďalší žiak atď.

Jazykolam

Zvolí sa dlhší jazykolam, najlepšie taký, ktorý znie akoby bol v cudzom jazyku. Takýmto textom potom vedieme dialóg, ktorý môže predstavovať napr. hádku, vyznanie lásky a i.

Vyjadrime sa nahlas

Všetci stoja v kruhu. Vedúci vyzve hráčov, aby vymysleli slovo, ktoré má mnoho samohlások. Prvý hráč slovo šepká, druhý ho opakuje hlasnejšie, slovo obieha po kruhu a je stále hlasnejšie. Od najsilnejšieho sa vracia k najslabšiemu.

Pohyb podľa slova

Vytvoria sa dve skupiny, každá zaujme miesto na jednom konci sály. Jedna skupina si nájde slovo, opakuje ho unisono, vytvoria orchestráciu tohto slova. Druhá skupina sa podľa tohto zvuku pohybuje.

1 2 3 4 5 6 7 8 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené