Hračky a darčeky
reklama

Dramatické hry

Presvedč ma!

Žiakom dáme na výber, aby sa rozhodli pre ÁNO alebo pre NIE. Tento súhlas a nesúhlas nemá žiadnú príčinu. Žiaci sa začnú voľne pohybovať po triede a začnú vykrikovať svoje slovo (ÁNO alebo NIE) a popri tom sa pokúša presvedčiť o svojej pravde ostatných hráčov. Nesmie sa nikoho dotknúť, ani používať iné slová. Takto nám vzniknú dve družstvá, z ktorých každé skanduje za niečo iné. Skandovanie graduje, potom sa žiaci ukľudnia a učiteľka naznačí, že nasleduje prestávka a po nej sa môžu žiaci znovu rozdeliť. Hra uvoľňuje spontánne emócie.

Predveď sa!

Žiaci sa pohybujú voľne po triede. Popri tom im hrá hudba a žiaci na ňu improvizujú svojimi pohybmi, tancom. Niektorý z nich na seba zrazu upozorní. Predviezť sa môže akýmkoľvek spôsobom. Napr. postaví sa na stoličku, vyplazí jazyk... Ten, ktorý si všimne tohto žiaka, nahlas povie jeho meno a on si musí sadnúť.

Hra ďalej pokračuje a po chvíli na seba upozorní ďalší zo žiakov. Žiaci, ktorí si ho všimnú opäť povedia jeho meno atď. Hra prebieha až kým si nesadne aj posledný hráč

Potom učiteľ so žiakmi diskutuje o tom, kto akým spôsobom na seba upozornil, či to ich upozornenie na seba nesúvisí s ich osobnosťou, či sú žiaci zvyknutý na seba upozorňovať, atď.

Som obor, som trpaslík

Žiaci si ľahnú na zem. Raz sa schúlia a usilujú sa byť čo najmenší, potom sa vystrú, usilujú sa byť čo najväčší, snažia sa zaujať čo najväčšiu plochu. Podľa zvukových signálov budú striedať tieto dva varianty. Potom sa postavia a predstavujú si, že sú obrami, nafukovacím balónom... Obor rastie zaklínaním, porušením zaklínadla sa zmenšuje. Balón sa nafukuje až skoro do prasknutia, ptom sa začne vypúšťať.

OBMENA: sviečka, snehuliak, cencúľ...

Alej - utláčanie

Ak v umeleckom texte natrafíte na utláčanie človeka druhými - nadávanie, šikanovanie, bitie... skúste použiť túto "hru". Žiaci sa postavia do dvoch radov oproti sebe. Jeden žiak prejde "alejov", čiže stredom radov a ostatní žiaci doňho štuchajú, akože ho udierajú, nadávajú mu. Keď prejde alejov rozpráva o svojich pocitoch, ktoré mal keď mu všetci nadávali...

Osnova - živé obrazy

Žiaci poprečítaní umeleckého textu chodia po jednom / v dvojiciach / v skupinkách k tabuli a pomocou svojich tiel zobrazujú najdôležitejšie momenty príbehu. Ostatní žiaci živé obrazy komentujú - súhlasia, nesúhlasia, opravujú...

Osnova - komix

Po prečítaní textu dajte žiakom nakresliť komix, ktorý bude zachytávať základné body textu.

OBMENA: Žiaci neprečítajú celý text. Koniec príbehu si vymyslia. Potom ho porovnajú s pôvodným textom.

Nájdi chybu

Hra k sústredenosti

Táto hra bude vyžadovať úplné sústredenie vašej pozornosti. Prečítam vám príbeh, v ktorom sú chyby. Nájdite ich.

„Navštívila som zoologický krúžok v našej škole a povedal som si, že pestovať ruže je veľmi zaujímavé a preto sa tam prihlásim. Prvý raz som šiel s Simonom, pretože môj najlepší kamarát Luboš si ešte poleží v nemocnici. Bolo letné popoludnie. Škola bola neďaleko. Cestou sme sa zhovárali, ako ma asi príjmu ostatní žiaci z turistického krúžku. Najviac sa na teba teší tvoj kamarát Luboš. Uvidíš koľko leteckých modelov už urobil. V tom začal poletovať sneh a pretože k škole bol ešte pekný kus cesty, odviezli sme sa trolejbusom.“

Sústreďme sa na dýchanie

Sadnite si pohodlne, vzpriamene, ruky dajte na stehná, oči zatvorené. Teraz začnite sústredene pozorovať svoje dýchanie. So zatvorenými očami sledujte vzduch prúdiaci dnu a von cez vaše nosné dierky. Uvedomujte si celý cyklus nádych - pauza - výdych - pauza. Teraz odčítavajte svoje dýchanie: číslo 1 – nádych, číslo 2 – výdych, atď. až po 1O a potom začnite znova.

Džungľa

Skupina sa rozdelí na niekoľko menších skupiniek po 4 - 8 hráčov, každá skupinka predstavuje zviera alebo vtáka, vydávajúceho charakteristický zvuk. Vedúci pred hrou poschovával po miestnosti väčší počet predmetov rovnakého druhu, ako je napríklad hrášok, fazuľa, spinky, kocky cukru a pod. Hráči ich hľadajú a ak nejaký hráč „uloví korisť“, zvolá zvieracím hlasom svoju skupinu a odovzdá predmet vedúcemu zvieracej skupiny. Víťazí skupina, ktorá má najviac nálezov.

Na kráľa

Kráľ sa vrátil z boja porazený a s podráždenými nervami. Dvorania sú preto v jeho prítomnosti ticho, aby ho nerušili, sedia na svojich miestach a robia nejakú pokojnú činnosť, čítajú, štrikujú, hrajú šachy, vyšívajú a podobne. Uprostred miestnosti stojí kráľ a keď uderí palicou o zem a zakričí: „kráľ nie je doma“, všetci vyskočia a behajú sem a tam, sú hlučný bez ohľadu na dvornú etiketu, pokiaľ kráľ neudrie znovu palicou a nezakričí: „kráľ je zasa doma“. Potom opäť všetci stíchnu a venujú sa pokojnej činnosti.

1 2 3 4 5 6 7 8 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené