Hračky a darčeky
reklama

Dramatické hry

Nech je z teba lev

„Čáry, máry... nech je z teba..." (zúrivý lev, bojazlivá myška, hladná mačka, pani učiteľka, veľký strom, oplašená opička...). Deti ležia voľne na zemi a reagujú pohybom na situáciu, vychádzajú zo svojej predstavy a skúseností.

Gombík

Učiteľka chodí ku žiakom so škatuľou plnou rôznych gombíkov. Každý žiak si vyberie jeden gombík. Jeho úlohou je vymyslieť príbeh o fiktívnom majiteľovi gombíka, ako stratil svoj gombík.

Pantomimický reťazec

Vyberieme desiatich hráčov, z toho deväť žiakov pošleme za dvere. Žiakovi v triede vysvetlíme o čo pôjde. Jeho úlohou je zahrať nejakú situáciu. Napríklad: Predstav si, že si snehuliak a jedna z gulí sa ti odkotúľala. Ty si po ňu ideš, napravíš si ju a potom hľadáš stratený hrniec atď. Potom vedúci zavolá druhého hráča a prvý mu to všetko predvedie, ale nepovie o čo sa jedná. Potom vstúpi do miestnosti tretí žiak a druhý mu predvádza to, čo mu ukázal prvý. Takto to ide až po posledného hráča za dverami. Posledný žiak háda o čo sa jedná.

Kontrasty

Všetci sa pohybujú podľa bubienka alebo podľa hudby, na znamenie a na slovný podnet vyjadrujú hráči protikladné pozície.

  • vysoko a úzko
  • nízko a široko
  • iné

Potom spojiť protikladné pozície dohromady tak, že pomalým pohybom prechádzajú z prvej do druhej a z nej potom do tretej, prípadne zase späť.

Svičíme nohami rukami

Žiaci ležia na boku, vrchnú nohu zdvíhajú čo najvyššie a potom ju zase položia späť. Cvičenie sa rozvíja tematicky: noha predstavuje padajúci list, rastúcu kvetinu, noha sa bojí, chce sa schovať, chytá muchu a pod. Najskôr všetci robia to isté, potom každý hľadá vlastný výraz. To isté potom robia s rukou.

Poznávanie predmetov a obrazotvornosť

Učiteľ prinesie na vyučovaciu hodinu predmet, s ktorým sa dá ľahko manipulovať. Môže sa použiť aj predmet, ktorý sa bude na hodine preberať (flauta, palička na bubon, valec, guľa a pod.). Úlohou hráčov je predmet využiť trojitým spôsobom:

  • tak ako sa má daný predmet používať (palička na bubon - bubnujeme)
  • spôsobom, na ktorý nie je daný predmet určený, ale je v praxi možný (nemáme po ruke varechu, tak s paličkou miešame kašu)
  • použijeme predmet ako zástupnú rekvizitu (palička má na konci guličku – použijeme ju ako dieťatko, ktoré uspávame na rukách a pod.)
Kombinácia zmyslových vnemov, pocitov a nálady

Žiaci zavrú oči. Učiteľka premiestni kus nábytku, hráči potom otvoria oči a musia rozoznať zmenu, a to v kombinácii pozorovania a sluchového vnemu.

Čuch

Žiaci otáčajú hlavu a uvedomujú si všetky čuchové vnemy v miestnosti, kde sa práve nachádzajú. Učia sa rozoznávať pachy reálnych predmetov poslepiačky. Napríklad. Oblečenie z kože, predmety z dreva, ovocie, noviny, kozmetické prípravky a pod.

OBMENA: Úlohou žiakov je predstavovať si rôzne vône obľúbené a neobľúbené, príjemné a nepríjemné.
OBMENA: Vyberie sa jeden druh pachu. Potom sa zaraďuje do rôznych okolností a podľa nich sa určuje vzťah k nemu. (napr. pach dymu – príjemný pri krbe, táboráku, nepríjemný vo vlaku, v lietadle...). Môže sa rozvíjať do scén.

Opica

Z detí sa stanú veľké ťažkopádne gorily, ktoré sa pomaly menia na malé oplašené, hravé opičky. Robia grimasy, skáču po stoličkách, ťapkajú sa a pod. Z opičiek sa stávajú deti, ktoré sú stále hravé, ale vyrovnáva sa im chrbtica. Môžu sa začať hrať na „Kolo, kolo mlynské“ a pod. Nakoniec sa opäť stávajú sami sebou.

Maliar

Jeden z detí je maliar. Ide k stene a prstom alebo paličkou napodobňuje kreslenie. Ostatní pozorujú každý jeho pohyb a snažia sa zistiť čo kreslí.

Po prečítaní umeleckého textu môže kresliť niečo, čo sa týka deja.

1 2 3 4 5 6 7 8 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené