Hračky a darčeky
reklama

Dramatické hry

Rozprávkové postavy ožijú

Žiaci si pripravia kostýmy postavičiek z rozprávok spolu s monológom, ktorým sa predstavia a presvedčivo porozprávajú o tom, z akej rozprávky prišli a čo sa im prihodilo. Tak v triede ožije ríša rozprávky a žiaci si vyskúšajú svoju kreativitu a zistia, že aj hodina slovenského jazyka môže byť zábavná a zaujímavá.

Aké bude počasie?

Dnes sme sa hrali na veľkých meteorológov :) Pre deti som vyrobila pomôcku televíziu, cez ktorú hlásili, aké bude počasie v najbližšie dni :) Samozrejme, ako správnym hlásateľom nechýbal ani mikrofón :)

Postup:

1. Kartón vystrihneme v tvare obdĺžnika a do neho vyrežeme menší obdĺžnik.

2. Natrieme ho farbou.

3. Nalepíme tlačidlá, hlasitosť, reproduktor, anténu, stojan.... Podľa vlastnej fantázie :)

Hra na postavy z literárnych diel

Pripravíme si kartičky, na ktorých budú postavy z jednotlivých ukážok z literárnej výchovy. Žiaci si potom ťahajú kartičky, z ktorých si pripravia monológy tak, aby vystihli čo najlepšie zobrazovanú postavu. Ostatní žiaci hádajú, z akej ukážky je postava a kto je autorom. /Žiaci si môžu pripraviť aj oblečenie, ktoré by vystihovalo danú postavu./

Túto hru môžeme hrať so žiakmi v  hociktorej triede na hodinách literárnej výchovy. Hrou nielen upevňujeme učivo, ale žiaci si precvičujú dramatizáciu, najmä monológ a učia sa prispôsobovať  situácii, učia sa vystupovať, správne používať hlas, mimiku i gestá.

Uvoľnenie a sústredenie

Žiaci stoja, sedia alebo sa pohybujú. Učiteľ slovom sprevádza alebo vykresľuje situáciu, svoj prejav môže doplniť rytmickým nástrojom alebo hudbou.

  • Ste mačka, vyhrievate sa na slnku.
  • Stojíte v loďke, ktorou mierne hojdá voda.
  • Sedíte na hojdačke, nehojdáte sa, iba špičkou nohy sa z času na čas dotknete zeme.
  • Sedíte v hojdacom kresle.
  • Ste vzpierači, vzpierate ťažkú váhu,potom ju spustíte, klesnete na stoličku.
  • Ste zvon, zvonár energickx ťahá lano, potom ho pustí, kolíše sa stále voľnejšie a voľnejšie.
Objavovanie seba a okolitého sveta

Žiaci majú zatvorené oči, učiteľ "vyrába" rozličné zvuky/otváranie dverí, kroky, štrngot kľúčov,vzdych, šušťanie papiera, šiat.../ Žiaci na základe počutých zvukov predstavujú deje a napíšu krátky, ucelený príbeh, čo sa asi dialo. Žiaci si potom čítajú svoje práce a konfrontujú svoje pocity.

Hra na optimistov a pesimistov

Učiteľ rozdelí žiakov na optimistov a pesimistov. Určí tému rozhovoru a vyberie dvojicu žiakov - optimistu a pesimistu, ktorí majú zahrať presvedčivo svoje úlohy a vyvracať tvrdenia tohbo druhého. Témy: počasie, domáca úloha, šport, písomka, zber paapiera, recyklácia....

Módna prehliadka

Žiaci v dvojiciach predvádzajú módnu prehliadku. Pripravia si oblečenie, ktoré budú predvádzať, jeden je manekýn/ka a druhý z dvojice opisuje jeho oblečenie. Potom si úlohy vymenia.

Pantomíma

Žiak alebo skupinka žiakov pantomimicky znázorňuje konanie postáv z prečítaných úryvkov. Ostatní žiaci hádajú, o ktorú postavu ide a povedia, v ktorom diele vystupovala.

Scénka

Žiaci si z prečítaného textu pripravia scénku. Pretože tvorba scénky je často časovo náročnejšia, je dobré, keď si ju žiaci pripravia aj o deň skôr a na vyučovaní ju priamo predvedú. Ostatní žiaci opäť hádajú, akým dielom sa nechali ich spolužiaci inšpirovať.

Tieňová naháňačka

Tieňová naháňačka sa hrá obdobne ako klasická naháňačka. Naháňa sa tak, že sa stúpa na tieň dieťaťa.

2 3 4 5 6 7 8 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené