Hračky a darčeky
reklama

Diktáty

Diktát - doplňovačka
8. ročník

Ce- jarné prázdnin- sme navštívili  -anskú -tiavnicu. Bolo to koncom februára.  Kúpil- sme si v jednom -o siedm-ch obchodo- na –anskoštiavnick-ch uliciach rovnak- tričk- po stopä-desiat korún.  Mesto sa n-m nepáčilo.  T-to -anskoštiavničania  sú ak-si ľahostajn- k svoj-m h-storick-m pamiatkam. Druh-krát sem u- nepr-deme.  Ďalší deň  sme sa ro-hodli ísť ra-šej  na túru do –tiavnick-ch vrcho-. -vana i -tefan sú veľk- turist- a majú rad- prírodu. Obliekl- sa do nov-ch tričiek, na -vankinej tvár- sa  m-hol úsme- a v-razili.

Letný deň
8. ročník

Dnešný deň je krásny, utešený, akoby ho z vajíčka vylúpil. Voda šumí, akoby si odhŕňala hodvábne sukne. Pred nami sa otvára chodník, ktorý je vysypaný iskrivým pieskom. Kráčame po ňom jemne, vynačudovať sa nevieme. Odrazu sa chodník zvíja. Javí sa nám  ako ligotavý hadí chrbát. Zem nám pod nohami horí. Vetrík až k nám zanáša šum z blízkych lesov. Zrazu sme spozorneli. Pred nami sa objavila srnka. Zdvihla hlavu, zavetrila. Niekoľkými skokmi nám zmizla spred očí. Aj my sme sa spokojní pomalým krokom vrátili domov.

Prázdninová doplňovačka
6. ročník

Mil-  star-  rodičia,

posielam pohľadnicu z letn-ch prázdnin. Je na nej  kriv- kopec, ale to nie je ten najv-šší. Sme tu -  mamou, ockom aj - Denisou a všetci sme unesen- krásou prírody. Je nádherná. Práve sme sa vrátil- z celodenného v-letu. Boli sme v-soko v horách a navštívili -me chatu, ktorá je   najv-ššie položená chata na -lovensku. Aj preto poh-ad na okolie bol čarovn-. Nevedeli sme sa v-nadívať na krásu, ktorá sa pred nam- objavila. Be- slov sme pozerali na zelen- závoj prírod-, ktor- sa vlnil v slnečn-ch lúčoch. Už teraz sa teším na ďalšie krásne miesta, ktoré s rodičm- ešte navštív-me. Stretneme sa o t-i  t-ždne. Teším sa na naše stretnutie.

-nuk Martin

Dovolenka
7. ročník

Dovolenku si každý rok vyberáme už v apríli. Tento rok sme sa vybrali až k moru. Pri mori sa všetci cítime akosi viac slobodní. Sme nadšení z vlnobitia, prílivu i odlivu. Teším sa tiež na všelijaké morské príšery. Čítam aj knihy, v ktorých korzári zbíjali a zabíjali posádky mnohých obchodných lodí. Boli postrachom mnohých morí, pretože sa správali násilnícky. Mojim spolužiakom s pýchou budem rozprávať o pestrých plážových zážitkoch. Bude to nepochybne nádherná dovolenka, pretože more mám rád a jeho krásu vnímam všetkými svojimi zmyslami.

Koncert
6. ročník

Koncert na našej škole sa blíži. Aj preto sú už mnohí žiaci nedočkaví. V programe sú uvedené mená hudobníkov. Po klaviristovi Milanovi z piateho ročníka vystúpi huslista Dalibor, ktorý je siedmak. Violončelista je náš spolužiak Samo. Medzi sólistami sú aj tri dievčatá: Agátka, Veronika a Viktorka. Aj miestnosť je už pripravená. Všetci prežívame pocity radosti. Kto by sa netešil z nádejných talentov našej školy? V prítmí miestnosti určite budeme vidieť nadšené oči divákov. Na konci koncertu patrí potlesk a ten určite nebude chýbať aj na našom školskom koncerte.

Prázdniny
7. ročník
Aj tieto prázdniny vycestujem s rodičmi na dovolenku. Budeme na chate spolu s mnašimi známimi. Majú dve deti. Chlapca Janka a dievča, ktoré je moja kamarátka. Poznáme sa s nimi už veľmi dlho.Na chate sa vždy dobre zabavíme. Napchávame sa malinami, černicami, jahodami. Potom súťažíme, kto nájde najväčší hríb. Je tam super a nechce sa nám stadiaľ ísť ani domov. Niekedy sa chodíme kúpať za horu do priehrady. Keď sa vrátime, ideme ešte k dedkovi a babke. Tam sa stretnem so svojimi bratrancami a sesternicami. U nich sa chodíme kúpať každý deň. Potom sme unavení od slnka, ale šťastní, že sme prežili nádherné leto.

Opakovanie čísloviek
8. ročník

Prišiel jún a začalo sa celoslovenské kolo Majstrovstiev žiakov v ľahkej atletike.  Mali sme zástupcov vo viacerých disciplínach: skoku do výšky, do diaľky, hode guľou, ale predovšetkým  v behu na štyrikrát sto metrov.  Ste zvedaví, aký bol výsledok? Siedmi skončili na piatych a ôsmi na štvrtých miestach. V súťaži družstiev sme skončili druhí so získanými  štyristo päťdesiatimi tromi bodmi. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, aby sme ukázali svoje športové majstrovstvo.

Diktát - doplňovačka
7. ročník

Dovolenku si každ- rok vyberáme už v apríl-. Tento rok sme sa v-brali až k -tlantickému oceánu. Pri mor- sa cítim akos- viac  slobodn-. Fascinuje ma vlnob-tie, príliv i odliv a všelijaké morské príšer-. Čítam aj román-, v ktor-ch korzár- zb-jali a zab-jali posádk-y mnoh-ch obchod-ých lod-. Svoj-m hrub-m správaním nah-ňali strach aj star-m morsk-m    v-kom. V m-sli si robím predsta-y tak-ch b-tiek. Moj-m spolužiakom bez zap-renia budem  ro-právať o pestr-ch plážov-ch zážitkoch. Bude to nepoch-bne krajšia dovolenka ako pre- siedm-mi rokmi v  -lpách, kde som si na šm-kľavom rebr-ku sp-sobil v-ron v členku pravej noh-.

Diktát - doplňovačka
9. ročník

V kalendár- máme poznačen-ch  niekoľko s-chrav-ch zimn-ch  dn- aj v január-.  Sú to súčasne  spomienk- na chv-le v pr-rode, v horách n-šho -everného -lovenska.   Tam sme sa počas l-žiarsk-ho  v-cviku pred  št-rmi mesiacm-  nadch-nali  kráso-  l-gotavej snehovej prikr-vky.  T-, ktor- nemal- l-že, šm-kali sa po zľadovaten-ch chodníkoch. Potom sa mokr- a usmiat- vracal- do ub-tovne.  Ešte dnes, ke- sa stretneme, -  nadšením spom-name, ako sme bol- očaren-  zimnou prírodo-, svie-im povetr-m a rozv-reným snehom. V-dali sme i stop- divej zver-. Škoda,  už sú to iba spomienk-.  Chvíľk- zábav- zv-knú v-striedať  povinnost-.

Opakovanie podstatných a prídavných mien
8. ročník

     Prv-kr-t sa deti rozlúčil- so svojim- rodičm- v decembr-, keď po -ianociach o-cestovali na l-žovačku do -ysokých -atier. Vzal- so sebo- p-toraké -ianočné koláče. Hlboko do pam-ti sa im vr-li všetk-  matk-ne slov-. Na ôsm- deň sa  s-pal na -atranské vrch-  s-pký sne-. Po ôsm-ch dňoch v-chor ešte zos-lnel a z -erlachovského štítu sa začala spúšťať lav-na.  Príroda dala najavo, že je našou vládk-ňou. Siln- vietor ďaleko odnášal zv-rený sne-. Vlci celú noc zav-jali o- hladu. Ps- brecho- sa oz-val cel-m okol-m. Po-  strm-m svahom odd-choval-  unáven-  -emeck-  turisti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené