Hračky a darčeky
reklama

Diktáty

Opakujeme ohybné slovné druhy
8. ročník

Úspešná cesta k schudnutiu vedie cez dôslednosť a trpezlivosť. Chvíľu potrvá, kým si človek zvykne na pravidelný pohyb. Musí mať správne stravovacie návyky a zbaviť sa nezdravých. Vyprážané jedlá a sladkosti musia ísť bokom. Dôležitý je pohyb a dostatok ovocia  a zeleniny. Obsahujú veľa živín, vlákniny a vody. Prednosť by mali mať nápoje bez kalórií. Správny rytmus tela zabezpečujú tri jedla denne. K želanému schudnutiu nám často môžu dopomôcť aj drobné a jednoduché zmeny.

Opakujeme číslovky
9. ročník

Tenis  je označovaný  ako biely šport. Je to loptová hra pre dvoch alebo štyroch hráčov. Variant s dvoma hráčmi je dvojhra, variant so štyrmi hráčmi štvorhra. Existuje klasická a zmiešaná štvorhra. Pri klasickej proti sebe hrajú dva páry mužov alebo žien, pri zmiešanej je v každom páre jeden muž a jedna žena. Súperi stoja proti sebe na sieťou rozdelenom hráčskom poli, ktorý sa volá  kurt. Hráči sa pokúšajú  odraziť tenisovú loptičku tenisovou raketou tak, aby súperi ju neboli schopní v rámci pravidiel vrátiť. Hra vznikla vo Francúzsku  v jedenástom alebo dvanástom storočí. Loptička sa odbíjala pôvodne holými rukami. Rakety vznikli pravdepodobne v šestnástom storočí. Prvý tenisový dvorec dal postaviť  anglický kráľ Henrich VIII.

Pravopis ohybných slovných druhov
5. ročník

Delfíny sú inteligentné a kultivované zvieratá. Vyčleňujú sa z ríše zvierat svojím správaním. Juhokórejskí bádatelia zistili zaujímavú vec. Počas plávania delfíny udržiavali na hladine jedinca, ktorý stratil vedomie. Z vlastných tiel sformovali plávajúcu posteľ. K jeho ústam priebežne fúkali vzduchové bubliny. Takto spoločenstvo delfínov do poslednej chvíle bojovalo o jeho život.  S takýmto správaním u zvierat sa odborníci ešte nestretli.

Zložené súvetie
9. ročník

Rodina je základom našej spoločnosti. Každý človek by mal mať svoju rodinu. Vtedy je aj dieťa šťastné. Rodina v nás vyvoláva   pocit istoty, spoľahlivosti a lásky. Láska matky a otca je pre dieťa koreňom  života. Rodičia  majú veľkú zodpovednosť voči svojim deťom. Láska, ktorú dávajú rodičia svojim deťom, je rovnaká bez ohľadu na to, či sú deti malé alebo už dospelé. V rodine si dieťa  vytvára citové vzťahy nielen k ľuďom, ktorí s ním žijú, ale i k veciam, ktoré ich obklopujú, k prírodnému okoliu, ku krajine, k celému životnému prostrediu. Dieťa napodobňuje svojich rodičov a ani si to neuvedomuje. Väzby a vzťahy v rodine  sú veľmi hlboké a dôležité.  Teplo domova, citová väzba medzi manželmi i medzi rodičmi a deťm,ale aj  príbuzenské vzťahy poskytujú najlepšie podmienky pre šťastie človeka.

Zhrnutie učiva
8. ročník

Vedeli ste, že sovy vidia aj dozadu? Vedia otočiť hlavu až o dvesto sedemdesiat stupňov. Zoológovia doteraz nemali tušenia, ako je to možné. U človeka a u iných cicavcov by takéto otočenie hlavy poškodilo vnútorné steny krčných ciev. To by spôsobilo okamžité krvácanie do mozgu. Jeden zo zoológov urobil pokus  na vypreparovaných krčných cievach uhynutých vtákov. Nainjektoval do nich farebnú indikačnú tekutinu. Farba ukázala, že na artériách, ktoré vedú ku oku, sú malé nádržky so silnými stenami. Tie dobre odolávajú mechanickej námahe. A tak tieto nočné vtáky môžu bez problémov otočiť hlavu aj dozadu.

Súvetie
9. ročník

Zdravie závisí od imunity organizmu. Je to odolnosť človeka  voči nákazám a jeho schopnosti včas zneškodniť nákazu. Od narodenia sme v neustálom kontakte s inými ľuďmi a medzi nimi sú i takí,  ktorí sú chorí. A pretože zdravie je veľmi krehké a ľahko zraniteľné, musíme byť opatrní. Ak si ho chceme udržať, mali by sme sa vhodne stravovať, mať dostatok telesného pohybu, výdatne spať a vyhýbať sa napätiu, zhonu, stresom. Stále platí, že je lepšie sa preventívne chrániť, ako sa následne liečiť. Na ľudský organizmus dennodenne vplýva obrovské množstvo faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Také negatívne faktory sú: tabakizmus, alkohol, znečistené ovzdušie, rôzne alergény. Číhajú na ľudský organizmus a snažia sa ho napadnúť z každej strany. Stačí  zmeniť svoje postoje a životný štýl. Musíme sa sami zamyslieť, čo je pre nás lepšie a  podľa toho aj konať. Keby sa takto zamyslel každý človek, isto by sme nevideli smutných a chorých, ale zdravých a šťastných ľudí.

Ohybné slovné druhy
6. ročník

Vo výchove detí je nesprávne používať násilie. Ani vyhrážky by sa nemali používať. Veľká časť rodičov sa neovládne a plesne svojmu dieťaťu po zadku. Ak dieťa neposlúcha,  často mu pohrozí bitkou. Dieťa toto násilie  zbavuje zodpovednosti rozmýšľať. V rodine sa často cíti  ako podriadené. Osobnosť dieťaťa sa deformuje. Niektoré deti sú potom  utiahnuté alebo   neprimerane agresívne.  V dospelom veku potom cielene ubližujú svojim podriadeným.  

Pravopis podstatných a prídavných mien
7. ročník

Naša strava sa v zime skladá prevažne z potravín chudobných na vitamíny. Ale v apríli môžeme organizmus  zásobovať vitamínmi z domácich zdrojov. Popri reďkovke je jedným zo skorých zdrojov vitamínov i cesnak medvedí. Obsahuje značné množstvo vitamínu C a má vplyv aj na tráviacu sústavu. Znižuje dokonca cholesterol v krvi. Môžu ho jesť aj ľudia, ktorí  nemajú radi cesnak pre jeho typický zápach. Cesnak medvedí  má totiž oveľa miernejšiu vôňu a dobre prečistí organizmus.

Jednoduchá veta a súvetie, doplň i, í, y, ý
9. ročník

Určovanie viet. Urči všetky vety podľa zloženia, pri jednoduchej vete urči členitosť, pri súvetiach, aké je to súvetie a jeho druh.

1. Páchateľov nev_pátrali. 2. Po rozčarovan_, ktoré zažili pr_  prepade, nedali_ na sebe znať, že v tom mali prst_. 3. Úzkostlivo si všímali všetko, čo mohlo súvisieť s nevydaren_m atentátom. 4. Prežili dva dni plné strachu, potom sa prestali báť. 5. Badal to iba Robo v lodenici. 6. Chlapci tam prestali chodiť. 7. Peter sa na druh_ deň v záhrade ani neukázal. 8. Aj Marek, ktor_  stál verne pri Robov_, sa odťahoval od stavb_  kanoe. 9. Dievčatá šípili, že sa pr_hodilo niečo, o čom nemajú vedieť. 10. Cítil_ sa veľmi zanedbávané. 11. Robo sa teda sám lopotil s nepodaren_m_ vŕbov_mi drúkm_. 12. Napriek všetkej námahe nedali sa zapustiť tak, ab_ sa čln rovnomerne zaoblil. 13. Robo sa mordoval a bol nespokojn_. 14. Myslel na to, čo zamestnávalo aj ostatn_ch. 15. No dnes sa všetko skončilo, od_šli domov a čakali, čo sa bude diať. 16. Čakali, ale nič nové sa nedozvedeli. 17. Smola.

Doplňovací diktát
9. ročník

Doplňte do textu chýbajúce hlásky a interpunkčné znamienka:

Keď vstupujeme na pôdu Bratislav_ _lavného mesta _lovenskej _epubliky, môžeme mať dobrý pocit že uvidíme jednu z najmenších metrop_l na svete. V krásavici na Dunaji má _ídlo vláda _lovenskej _epubliky i _rezident republiky. Sídlia tu rektoráty mnoh_ch v_sokých šk_l. Slávn_ arch_tekt_ a sochár_ ozdob_li svoje mesto. Niet veľkého mesta na svete ktoré by nemalo jednu alebo viac charakterist_ck_ch stavieb. Sú trvalo_ súčas­ťo_ panorám_ mesta. V Bratislave je takouto dominantno_ stavbo_ _ratislavský _rad. Kultúrnoh_storické prechádzky a v_lety po meste na Dunaji sa začínajú najčastejšie práve ním. Na _ratislavskom _rade sa začína aj každá l_terárna prechádzka po Bratislave. Na _ratislavskom l_ceu študovali _túrovci ale pred nimi tu žili a pôsob_li mnoh_ slovensk_ vedc_ a spisovatelia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené