Hračky a darčeky
reklama

Diktáty

Diktát - doplňovačka
7. ročník

Máj je mesiac pestrý_h farieb, mot_l_ch kr_del i príjemn_ch v_ní. Prvé lastovičk_ štebocú v povetr_ a zvieratá sa sťahujú do nov_ch ob_dlí. Všetci sme ak_si spokojn_, keď vd-chujeme vôňu novej jar_. Nastal čas v_letov do prírod_. Aj ja _ mamou a _ otcom dchádzam na bic_kl_ k vzdialen_m vrchom. Nebo sa po včerajšom hromob_tí v_asnilo, belasá obloha je čistá ako kr_štáľ.  Nechávame za sebou posledné dom_ Svidníka, m_ňame lúk_ a pastv_ny. Mäkk_ chodník, ktor_ je pokr_tý líst_m, nás vedie k studničke. Opatrne skúšame jej sviežosť. Zahr_zla sa nám  do jaz_ka. Za súmraku sa unaven_ vraciame  domov. Výlet sa nám v_daril.

Diktát - doplňovačka
9. ročník

V_soké  _atry sú pekné aj v októbr_, preto sme sa rozhodli ich navštíviť aj v tomto obdob_. Tiahnu sa na severe _lovenska, dv_hajú sa do veľkej v_šky  skalnat_m_  vrchm_. Najv_šší je _erlachovský _tít.  Cestoval_ _me vlakom. V _ošickom r_chliku sedel_ dvaja mládenci a zhrbená starenka.  Za oknom sme pozoroval_ pr_bližuj_ce sa _atry.  Onedlho sme kráčal_ ú_kym chodníkom. O_razu sa zabl_skalo. Na západnom hor_zonte naberá obloha tmav_ o_tieň, ktor_ sa postupne roz_iruje. Sú to zlove_tné búrkové mračná.  Naduté vo svojej p_che r_chlo pr_kr_jú oblohu. Vietor sa men_ na v_chricu. Musíme sa ukr_ť, lebo nebo chrl_ prúd_ vod_. 

Diktát - doplňovačka
8. ročník

V  septembr_ sme sa s dobr_m úm_slom vybral_ na výstavu výrobkov keramického priem_slu. M_sleli sme si, že tam nebude veľa ľudí. Čoskoro sme sa presvedčili o opaku. Vo všetk_ch miestnostiach sa to len tak hm_rilo milovníkm_ umenia. Keramika spolu s in_mi  v_robkami umeleckého priem_slu prežíva opäť obdobie ro_kvetu. Na _lovensku je veľa lokalít, kde má keramika staré tradície. Jednou _ nich je Modra. V_chovala už nejedného v_tvarníka, ktorého diela obdivujeme nielen m_ u nás doma, ale aj šír_ svet.

Podstatné mená mp3 nahrávka
5. ročník

Najskôr sme narúbali drevo a založili oheň v kamennej peci. Stará mama najradšej miesila cesto v drevenom korýtku. Najviac mi chutili jej posúchy s malinami a cukrovou posýpkou. Takéto špeciality nám piekla vždy, keď sme ju prišli navštíviť. My sme jej zato pomohli pri oberaní jabĺk, hrušiek a ríbezlí. Nechýbali sme ani pri sadení, okopávaní či zbieraní zemiakov. Jej pes Dunčo chodil všade s nami. Okrem neho chovala ešte sliepky, husi a zajace. Od starkej sme vždy odchádzali s množstvom zážitkov i o pár kíl ťažší.

Podstatné mená mp3 nahrávka
5. ročník

Nepríjemnú informáciu mu chcel oznámiť pri najbližšom možnom stretnutí. Pracovala v cudzine tri roky a priniesla si odtiaľ veľa zážitkov a skúseností. Miškovi bolo ľúto, že nezvíťazil v zjazdovom lyžovaní. V minulosti používali pisári husie brká. Každý začínajúci spisovateľ túži napísať pútavý román pre ženy. Pri odchode sa jej tisli slzy do očí. Na stenách viseli obrazy dávnych panovníkov. Po skrývačke sa ešte deti naháňali po babkinom dvore. S Lindou sme sa vybrali na výlet do neďalekých vrchov.

Príslovky mp3 nahrávka
6. ročník

V prvých aprílových dňoch už býva zrána rosa. Po hodine fyziky vychádzali z učebne len zriedka usmiati. Celý deň bolo slnečno a navečer sa spustil dážď. Hoci bol jeho model vyrobený po domácky, predstihol i odborne vyhotovené stroje. Starostka si nadovšetko cenila odvážnych a čestných ľudí. Sľúbil som mame, že prídem načas. Aj keby ťa naozaj vystresoval, nezabudni zhlboka dýchať. Hoci museli pokusy znova opakovať, vždy sa potvrdilo, že sčasti majú pravdu. Poznámky si napísal iba z časti knihy. Odjakživa patril medzi pomalších v čítaní. Pri počúvaní správ v rádiu sa tváril prekvapene a nechápavo.

Príslovky
6. ročník

Akísi malí šarvanci chodili potajomky do záhrady na jablká. Päťnásobný otec sa šibalsky pousmial pri otázke o ďalšom možnom prírastku do ich rodiny. Zahraniční študenti sa naučili základné slovenské výrazy pomerne rýchlo. Štatistiky ukázali, že každý ôsmy Slovák už vo svojom živote pracoval načierno. Otec náhle zabrzdil a sprava zozadu do neho vrazilo ďalšie auto. Moja sestra ešte nikdy neprišla niekam načas. Každý študent si musí povinne vybrať štyri voliteľné predmety.

Príslovky
6. ročník

Do ordinácie vošli najskôr prví dvaja, ostatní ostali sedieť v čakárni. Po telefonáte z nemocnice sme všetci zostali ako obarení. Zakrátko nato už sedel v aute a bez výčitiek šoféroval až domov. Hoci sme na to miesto chodili každoročne, tento rok to bolo žiaľ poslednýkrát. Zakaždým sa v spoločnosti starej mamy správali slušne a zdvorilo. Za každým stromom bol niekto ukrytý. Pokiaľ nezahral celú skladbu bezchybne, musel ju opakovať vždy odznova.

Príslovky
6. ročník

Včera predpoludním sme si ešte doma balili kufre a dnes popoludní už vychutnávame horúce lúče južného slnka. Na nič si nevedela spomenúť. Celý deň sa cítil nanič. Vtom ktorési z detí spustilo strašný krik. Všetky pomôcky na fyziku si zabudol doma. Radi hodnotia druhých, hoci sami nijako nevynikajú. Pri opustenom dome sa deje niečo zaujímavé. Členovia rodiny sú často telepaticky prepojení. Zahraniční študenti pri svojich výletoch po Slovensku neobídu ani Bratislavský hrad.

Príslovky mp3 nahrávka
6. ročník

Malý Ferko mal nadovšetko rád citrónovú zmrzlinu. Hneď zrána bolo celé mesto hore nohami. Kapela hrala veselo až do rána. Od popoludnia do neskorej noci zúrila v celej krajine víchrica. Konečne som sa môj text na Hviezdoslavov Kubín doučil celý naspamäť. Vpravo sa rozprestiera Zámocký park a vľavo sa týči silueta Budatínskeho zámku. Smutnú správu nám oznámili telefonicky.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené