Hračky a darčeky
reklama

Didaktické hry

Hra na otázky a odpovede
hry na upokojenie

Pri tejto hre je dôležité nabádať žiakov na vtipné a netradičné odpovede.

  • Prečo nemajú lavice nohy?
  • Prečo v triede sedíme a neležíme?
  • Prečo nemáme krídla?
  • Prečo má jež pichliače?
  • Prečo sa obzeráme?
  • Prečo máme desať prstov a jedny ústa?
  • Prečo sú ľudia „chladní“?
  • Pečo nelietame, ale chodíme?

Vtipná odpoveď: napr. Keby aj lavice behali ako my, bolo by to na nevydržanie.

Púť svojim telom
hry na upokojenie

Ľahneme si, uvoľníme sa a vydáme sa na púť svojím telom. Predstavujeme si pri nej svoje vnútorné orgány, pekne k nim rozprávame a "pohladením" ich posilňujeme. Veľmi pri tom záleží na sile predstavy. Cvičenie lokálne prekrvuje dotyčné časti tela. Proces môžeme opakovať.

Nerváci
hry na upokojenie

Nájdeme si spoločný rytmus. Ten potom s ostatnými dupeme do podlahy silnejšie a silnejšie. Potom tento rytmus boxujeme päsťami do vzduchu a kričíme energeticky: HU...HU...HU... Do hry vkladáme všetku energiu, agresivitu a pokračujeme tak dlho, pokiaľ sa nám chce. Potom si ľahneme na zem a relaxujeme.

OBMENA: Striedame tiché a hlučné sekvencie alebo na signál všetci stíchnu a znehybnejú.

Rozstrihaný text
hry na upokojenie

Učiteľka rozstrihá text po vetách. Tieto papieriky pomieša a rozdá žiakom. Nechá si prvú vetu, prečíta ju. Úlohou žiakov je sa správne zapojiť a spojiť text.

Čo sa v miestnosti zmenilo?
hry na upokojenie

Jeden žiak si poriadne obzrie triedu. Potom ide za dvere. Žiaci zatiaľ v triede urobia nejaké zmeny, pootvoria oblok, posunú obraz a pod. Úlohou žiaka, ktorý bol za dverami je nájsť čo najviac zmien.

Čo sa zmenilo na obrázku?
hry na upokojenie

Učiteľ nakreslí na tabuľu obrázok. Žiaci si ho dobre obzrú. Potom tabuľu otočí a niečo na ňom zmení, prikreslí, zotrie a pod. Potom zmenený obrázok ukáže žiakom. kto si prvý všimne zmeny, ide kresliť nový obrázok.

Novinová hra
hry na upokojenie

Žiaci sa rozdelia na dve družstvá. Každé družstvo má dvoje noviny. Prvý hráč v rade po odštartovaní položí noviny na zem a postaví sa na ne. Potom druhé predostrie pred seba a postaví sa zas na tie. potom vezme tie noviny, na ktorých stál predtým. Takto pokračuje až do cieľa. Ďalší žiak nastupuje, až keď hráč pred ním je už v cieli.

Zapleťme sa!
hry na upokojenie

Deti sa postavia vedľa seba a zdvihnú ruky nad hlavu. Za úlohu sa majú navzájom chytiť za ruky, a to čo najprepletenejšie. Keď sa už všetci držia, snažia sa špagát rozmotať tak, aby sa nepustili.

Bizu, bizu
hry na upokojenie

Násobky 7
Zahráme si so žiakmi hru na zakázané číslo. Budeme hovoriť za radom čísla od 1 po 100, ale číslicu 7, alebo čísla, v ktorých je číslica 7, alebo jej násobky, nesmieme povedať. Namiesto nich povieme: „bizu, bizu“. Tak napríklad nepovieme 14, ale „bizu, bizu“, lebo 14 je násobkom 7. Podobne nepoviem 27, lebo je v nej číslo 7, takže povieme „bizu, bizu“, atď. aspoň do 100. Po vyslovení hesla "bizu, bizu" sa točí smer. Takže najlepšie by bolo, ak by si žiaci posadali do kruhu. Môžete začať od 1, 2, 3 ... 100. Kto sa pomýli, dostane čierny bod, alebo vypadne z hry. Čím je menší počet hráčov, tým je hra náročnejšia. Optimálny počet je 7 hráčov.

Vytvorme sochy
hry na upokojenie

Dvojice hráčov, prvý si vytvára druhého podľa vlastného vkusu. Potom sa vymenia. Najskôr sa hráči vzájomne utvárajú ako sochy, tie postupne oživujú a modelujú sa slovnými pokynmi. Potom postave dodávajú povahové vlastnosti, uvádzajú ich po určitých situácií.

1 2 3 4 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené