Hračky a darčeky
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Dirigent

Žiaci si sadnú do kruhu a jeden z nich ide za dvere. Učiteľka zvolí dirigenta. Dirigent napodobňuje hudobné nástroje a ostatní opakujú po ňom. Dirigent mení hudobné nástr ...

Spomalený film

Vytvoria sa dvojice z hráčov približne rovnako vysokých, položia si vzájomne ruky na boky, spoločne dýchajú, dívajú sa ...

Zajačik

Cieľ: Analýza slov na slabiky a precvičovanie jemnej motoriky.
Pomôcky: Papier, ceruzka.
Postup:
Učiteľ: „Utiekol nám zajač ...

Kontrasty

Všetci sa pohybujú podľa bubienka alebo podľa hudby, na znamenie a na slovný podnet vyjadrujú hráči protikladné pozíci ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
Svetelná naháňačka

S baterkou svietime buď na zem alebo na stenu. Úlohou detí je svetlo chytiť.

...

Slová s de, te, ne, le

V pondelok k nám prišiel dedo. Žije s tetou na dedine. Všetci sme sa potešili. Peter dostal od dedka čokoládu. Aničke daroval knihy. Bol u nás celý týždeň. ...

Opakovanie pravopisu

Kniha pre mnohých je jedným z najväčších pôžitkov. Človek môže spoznať skvelý pocit, keď sa posadí doma ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené