Hračky a darčeky
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
O čom to asi bude?

Učiteľ vytlačí niekoľko obrázkov, ktoré budú mať niečo spoločné s textom, ktorý sa bude na hodine čítať. Žiaci maj&uac ...

Spomalený film

Vytvoria sa dvojice z hráčov približne rovnako vysokých, položia si vzájomne ruky na boky, spoločne dýchajú, dívajú sa ...

Vláčik detských túžob

Vyznačené miesto vo vláčiku deti kreslia svoje túžby za záchranu Zeme. Aktivitu navrhujeme robiť na asfalte, alebo ako spoločnú kres ...

Scénka

Žiaci si z prečítaného textu pripravia scénku. Pretože tvorba scénky je často časovo náročnejšia, je dobré, keď si ju ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
MYŠKY A ŽIRAFY

Deti stoja v kruhu. Keď povie učiteľka „ŽIRAFY“, žiaci postavia na špičky, keď povie „Myšky“, všetci si kľaknú.
Učiteľka sa potom snaží deti pomýliť. Povie „MY ...

Oznamovacie, opytovacie, želacie a rozkazovacie ve

Kedy sa sánkujeme? Sánkujeme sa v zime. Mama pracuje v továrni. Komu dáš tú knihu? Otec číta. Mama pečie koláče. ...

Rybár

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností – zmysly, pamäť, orientácia. Rozvoj telesnej oblasti & ...

Vybrané slová

My sme jedli rizoto veľkou lyžicou. Vypili čaj a opäť svieži skočili na lyže. Sito visí na klinci. Milan v obývačke rysoval. Byt sa hemžil hmyzom. V ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené