Hračky a darčeky
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Moja dlaň

Každý žiak si na papier obkreslí dlaň, napíše nad ňu meno a potom ju pošle kamarátovi po pravej strane. Ten mu do nej napíše nejaké želanie a pošle ju ďalšiemu žiakovi, k ...

Reštaurácia

Hráč sedí v reštaurácii a je. Príde cudzí človek a sadne si za jeho stôl. Objedná si a začne rozhovor o počas&ia ...

Slová

Veková kategória: 2-4 ročník ZŠ

Cieľ: rozvíjať slovnú zásobu

Pom ...

Vltava

Po vypočutí symfonickej skladby Vltava a komentári učiteľa o programe skladby vyberieme osem žiakov. Každý dostane úlohu. Prvý bude ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
JA CHCEM CUKRÍK!

Zahráme sa na maškrtníkov, ktorí ľúbia cukríky. Učiteľka na povrázok uviaže cukrík alebo nakreslený cukrík. Povrázok dá jednému z detí a to sa rýchlo pohybuje a vláči ...

Píšeme ľ

Mamička upravila posteľ a zrazu začala kričať. Veľmi som sa preľakol, čo sa stalo. Skadiaľsi vyletela moľa. O chvíľku som priniesol z kúpeľne starú košeľu a začal som nah ...

Na ponocného

Deti vytvoria kruh čelom dovnútra. Každé dieťa si položí pred seba dobre viditeľný predmet (kužeľ). Jedno dieťa – ponocn ...

Opakovanie pravopisných javov

Každý návštevník Bratislavy sa môže odfotiť pri soche, ktorú voláme jednoducho Náci. Socha pripomína jedi ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené