Hračky a darčeky
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Hláska, slabika, slovo

Učiteľ začína hru tým, že povie slovo, napr. tabuľa. Určený žiak má za úlohu toto slovo rozložiť na slabiky, hlásky a vytvoriť slovo začínajúce na poslednú slabiku /hlásk ...

TVORIVÁ DRAMATIKA MÔŽE BYŤ

- Záujmovou činnosťou (bábkové, detské divadlo), vedúcou k verejnému predstaveniu
- Samostatný školský predmet s eticko-výchovným zameraním
- Metódou výučby r ...

Lov na tigra

Každé dieťa má nejakú postavu, napríklad jedno dieťa je laso, druhé šíp, tretie laso, štvrté nôž, piate šíp, atď. Vopred máme pripravené papiere ktoré poschovávame po oko ...

Časti skladby vyjadri postojom

Ciele: Afektívne: Žiak dokáže pohotovo reagovať na zmeny charakteru hudby a vie ich vyjadriť postojom. Vie slovami vyjadriť, čo v ňom vyvoláva dan ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE

Deti spievajú v kruhu a rukami ukazujú tie časti tela, o ktorých práve spievajú. Pieseň sa postupne zrýchľuje a ten, kto sa pomýli, vypadáva.

Hlava, ramená, ko ...

Spodobovanie

Jožko bol včera zbierať hríby. Kde sa len pozrel, všade zbadal nejaký hríb. Batôžtek položil pod starý dub. Najprv si vytiahol chlieb, slaninu a nôž. Z chuti si zajedol. ...

Hra s farebnými obrázkovými časopismi

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč

            Precvičovanie schopností ...

Číslovky

V domácnostiach často používame  olivový olej. Na výrobu jedného litra olivového oleja potrebujeme  niečo viac ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené